Er du vores nye byggeleder?

ER DU JJWs NYE BYGGELEDER?

Vi har travlt hos JJW Arkitekter og søger en erfaren byggeleder til vores byggelederteam.
Din første byggeplads hos os er en stor skoleudvidelse og -renovering i hovedentreprise, men på sigt vil du komme til at løse opgaver for såvel offentlige som private bygherrer, med opgaver der spænder bredt fra boliger over erhverv til skoler.

PROFIL
Du har personlig gennemslagskraft, er løsningsorienteret og bevarer ro og overblik i pressede situationer.
Samtidig kan du kunsten både at samarbejde og at arbejde selvstændigt – og du har en systematisk og konkret tilgang til opgaverne.
Du er proaktiv og forudseende og har evne til at sikre at byggesagen kører bedst muligt. Du har et godt økonomisk overblik, arbejder struktureret og kan etablere velbelyste økonomiske beslutningsgrundlag for bygherre. Du er vant til at arbejde selvstændigt i hele udførelsesfasen – fra opstart til aflevering – ligesom du evner at indgå i et samarbejde med dine kolleger på tegnestuen, både vedrørende erfaringsudveksling og med bistand ved udarbejdelse af beskrivelser og overslag.
Du kan lide at have travlt og evner at arbejde med flere sager ad gangen, og så er du i stand til at varetage den daglige kontakt til bygherre og brugere i et professionelt, præcist og diplomatisk samarbejde.
Du er fagligt velfunderet og har solid erfaring med AB og ABR-systemet. Erfaring med almene boligselskaber er en fordel, men ikke en forudsætning.
Du kommunikerer klart og har en positiv og anerkendende tilgang til andre.

DINE PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER ER AT:

• Varetage det overordnede ansvar for projekters byggeledelse og sikre fremdriften gennem en motiverende ledelsesstil.

• Styre risici, økonomi, tid og kommunikation på komplekse byggeprojekter.

• Være med til at sikre at tegnestuen opnår gode resultater.

• Varetage økonomistyring på sagerne i din portefølje.

• Understøtte videndeling mellem byggeledere og projekterende ved aktiv deltagelse i vores byggelederforum og andre videndelingsarrangementer.

 

DEN IDEELLE KANDIDAT:

• Er arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør med minimum 8 års anciennitet og erfaring med byggeledelse på projekter >70 mio. – og meget gerne med en relevant efteruddannelse indenfor byggeledelse.

• Har ordensans og arbejder struktureret

• Har stor erfaring med byggesagsøkonomi, herunder byggeregnskab.

• Har solid erfaring med projekteringsmetodikker og sagsstyring på byggelederniveau.

• Har solid erfaring med kontrakt- og aftaleforhold, ydelsesbeskrivelse og ABR.

• Har erfaring med at skabe tillid i byggeprojekter på bygninger i drift

• Har kendskab til projekter i offentligt regi og det almene segment, gerne med viden om sagsgange hos Landsbyggefonden.

• Mestrer Excel på højt niveau og har godt kendskab til MS Project

 

SOM PERSON BESIDDER DU:

• Et stort drive og engagement. En empatisk og positiv tilgang til dine omgivelser og medmennesker.

• Evnen til at kommunikere klart i skrift og tale.

• Evnen til at håndtere konflikter konstruktivt og ”holde hovedet koldt” i pressede situationer

Vi tilbyder en attraktiv byggelederstilling på en tegnestue i udvikling, i et stærkt fagligt byggelederteam med gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Tiltrædelse hurtigst muligt – Vi holder samtaler løbende og ser frem til at modtage din ansøgning via vores ansøgningssystem her på hjemmesiden

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Peter Koch på telefon: 3118 4971

09/12/19