Arbejdsområder

ARBEJDSOMRÅDER
Hos JJW ARKITEKTER har vi skabt en organisering, der samler arkitektværkstedets kompetenceområder i tre dynamiske afdelinger. Det er sket for at styrke JJW’s position, når det gælder nyskabende og samfundsengagerede løsninger – med mennesket i fokus. I forhold til tidligere tiders faggrupper har vi herved skabt et tættere samarbejde på tværs af værkstedet og vi har skabt grobund for en udveksling, der synliggør og styrker vores faglige ambitioner om at videndele og tænke nyt.

BY OG BOLIG
By & Bolig understreger vores fokus på sammenhængene mellem livet ude og inde: At arbejde med boliger kræver et helhedssyn, som rummer både beboere, byområder, bæredygtighed og socialkulturel forståelse. Boligen er en del af den bymæssige kontekst.
OPGAVER: Almene boliger / Plejecentre / Det 4. hjem / Renovering / Helhedsplaner / Landskab

LÆRING OG KULTUR
Læring & Kultur kan underdeles i lærings- og kompetencemiljøer, og rummer i stigende grad de samme udfordringer: I skolerne gælder det diskussionen om klasseværelser eller flydende undervisningsområder og i de udstillings/ forsamlingsrummene står fronterne mellem støj eller godt indeklima. Fælles for lærings- og kulturmiljøerne er, at der kræves indlevede og oplevelsesrige miljøer til indlæring og udfoldelse.
OPGAVER: Daginstitutioner / Skoler / Gymnasier / Universiteter / Forsamlingsrum / Svømmehaller / Udstillingsrum
/ Landskab

ERHVERV OG SUNDHED
Erhverv & Sundhed afspejler på samme måde koblingen mellem JJW’s holdning til fremtidens opgaver indenfor de to felter. Her gælder visionen om at skabe skræddersyede hverdagsrum med fokus på god akustik, indeklima, energioptimering og brugerinddragelse. Begge kompetencefelter er stærkt knyttet til viden og strategiske løsninger, hvorfor det er lykkedes os at opbygge et synergifelt mellem
de to.
OPGAVER: Hospitaler / Laboratorier / Erhverv / Arbejdsrum / Landskab