Arbejdsområder

ARBEJDSOMRÅDER
Hos JJW ARKITEKTER har vi samlet vores kompetenceområder i tre afdelinger og to fagområder med ”Særliggørelsen af det almindelige” som overskrift. Uanset om vi laver boliger, skoler, kulturinstitutioner, plejecentre, erhverv eller sundhedsbyggeri, er det med fokus på brugerne og få skabt velfungerende rammer med mennesket i centrum. Der knytter sig en helt særlig viden til de forskellige kompetence- og fagområder, som vi gennem mange år har oparbejdet. Ved at samle vores viden i afdelingerne med fagområderne, Indretning og Landskab som tværgående, skaber vi rum til at videreudvikle og udfordre os selv.

 

DE 3 AFDELINGER

BY OG BOLIG – underopdelt i NYBYG og RENOVERING/ 
Feltet går fra den mindste til den største skala. At arbejde med boliger kræver et helhedssyn, der rummer både beboere, byområder, bæredygtighed og socialkulturel forståelse. At arbejde med boligen spænder fra at iscenesætte det helt nære til at arbejde med den udveksling boligen har med sin kontekst og dermed sit fællesskab med omverden. OPGAVER: Almene boliger / Plejecentre / Det 4. hjem / Renovering / Helhedsplaner / Indretning/ Landskab

LÆRING OG KULTUR/ At arbejde med skoler og kulturinstitutioner spænder fra at bygge rum til læring og samling med plads til den enkelte, de mindre grupper og de store fællesskaber – til at skabe bygninger, byrum og udearealer der forbinder os mennesker på tværs i inkluderende rammer.  OPGAVER: Daginstitutioner / Skoler / Gymnasier / Universiteter / Forsamlingsrum / Svømmehaller / Udstillingsrum/ Indretning/ Landskab

ERHVERV OG SUNDHED/ Arbejdet indenfor dette felt drejer sig i høj grad om at iscenesætte og forstå hverdagsrum. Vi arbejder med at skræddersy erhvervs-, laboratorie- og sundhedsbyggeri ud fra brugernes kerneværdier og arbejdsmetoder, med god akustik, indeklima, energioptimering og brugerinddragelse, som arbejdsmetode. Begge kompetencefelter er stærkt knyttet til viden og strategiske løsninger, hvorfor det er lykkedes os at opbygge et synergifelt mellem de to.OPGAVER: Hospitaler / Laboratorier / Erhverv / Arbejdsrum / Indretning/ Landskab

 

DE 2 TVÆRGÅENDE FAGOMRÅDER

JJW INDRETNING/ Vi ser indretning som et helt særligt fagområde og har gennem mange år oparbejdet et kompetent team der arbejder adskilt og på tværs af tegnestuens afdelinger. Vi mener, at indretning skal skræddersys og går derfor altid i tæt dialog med brugerne og bygherren for at få den optimale løsning, hvad enten der er tale om en ny visuel identitet til en virksomhed, indretningen af en skole eller møbleringen af et plejehjem. Vi foreslår nye måder at sidde på, river vægge ned og bygger andre op. Vi designer nye møbler eller genbruger de gamle på nye måder. Vi taler om farver, lyssætning, akustik og grafik med bygherren og lægger os i selen for at få den optimale løsning, der tilgodeser virksomhedens behov for læring, videndeling og innovation. OPGAVER: Hospitaler / Laboratorier / Erhverv / Arbejdsrum / Daginstitutioner / Skoler / Gymnasier / Universiteter / Forsamlingsrum/ Plejecentre

JJW LANDSKAB/ At arbejde med Landskab arkitektur kræver en specialiseret faglighed og viden. For at styrke denne kompetence, har vi et dygtigt team der både løser selvstændige opgaver, men også fungerer som rådgivere for resten af tegnestuen. I arbejdet på tværs af afdelingerne opstår en forståelse og synergi mellem de forskellige virkemidler vi har at skrue på indenfor arkitekturens verden. Vi har særligt fokus på at skabe gode uderum til på socialt samvær, samlende byrum, legepladser, sansehaver såvel som landskaber til konferencecentre. OPGAVER: / Daginstitutioner / Skoler / Universiteter / Plejecentre/ Udearealer boligbebyggelser/ Erhverv /