Anders er praktikant hos JJW, og læser til daglig Landskabsarkitektur på Københavns Universitet, hvor han sideløbende med praktikforløbet skal skrive sin bacheloropgave. Et af de seneste eksamensprojekter, Anders har lavet, er en intervention i Sydhavnen, hvor tematikker som demokrati, livet som arbejder og det maritime liv var ideerne bag konstruktionen.

Stilling: Landskabsarkitektstuderende
Praktikant

Email: asj@jjw.dk
Hos JJW siden: 2018