Chanette er landskabsarkitekt uddannet fra Københavns Universitet. Hun løser opgaver indenfor helhedsplaner, bebyggelsesplaner, bolignære udearealer, gårdrum, skoler, uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner, erhverv, hospitaler, plejehjem, park- og haveanlæg samt taghaver – fra konceptudvikling til udbud og fagtilsyn. Derudover har hun erfaring indenfor brugerinddragelse og -dialog, plantekendskab, LAR samt jordberegning. Hun løser også opgaver indenfor erhverv, veje, trafik, undersøgelser i forbindelse med VVM redegørelser, økonomiske beregninger, budgethåndtering og udarbejdelse af  materiale til lokalplaner.

Chanette har specialviden indenfor “validering af projektgrundlag”, og projekt-, projekteringsledelse og projektering, bæredygtighed herunder LAR, tilgængelighed og brandforhold. Hun indgår som kompetent og relationsskabende samarbejdspartner og er garant for, at alle normer og lovgivningsmæssige forhold er opfyldt.

Chanette er en erfaren projektleder der mestrer fagets mange facetter i bygge og udførelses-fasen.

Som projektleder har Chanette det overordnede ansvar for alle projekteringsopgaver, og fungerer som vidensressource på øvrige sager indenfor hendes specialer.

 

Stilling: CAD-ansvarlig
Landskabsarkitekt MDL
Projektleder
Tlf: 3010 9468
Email: cin@jjw.dk
Hos JJW siden: 2006

Efteruddannelse:
Tidligere ansættelser:
Uddannelse:
Kompetencer:
Erfaringer:

2016 Auditør i Tilgængelig
2015 Projektleder
2009 AutoCAD systemansvarlig
2009 Brandkursus

2005-2006 Gentofte Kommune/ Teknik & Miljø

2003 Kandidat i Landskabsplanlægning fra Den Kgl. Veterinær–og Landbohøjskole