Christina Prip er leder af afdelingen Akkvisition & Kommunikation. Christina er ansvarlig for tegnestuens akkvisitive tiltag med særlig fokus på opsøgende arbejde og forretningsudvikling.

Christina er derudover uddannet billedkunstner og Arkitekt fra Kunstakademiet.

 

 

 

 

Stilling: Arkitekt - Leder af Akkvisition
Tlf: 2619 7192
Email: chp@jjw.dk
Hos JJW siden: 2013

Efteruddannelse:
Egne arbejder:
Uddannelse:
Kompetencer:

2012 EU udbud for ikke-jurister
2012 Landskabsanalyse i praksis, Dansk Byplanlaboratorium
2012 Fundraising, Up-Front Europe

2008 Indretning af Galleri Christina Wilson
Sted Esplanaden, København – www.christinawilson.net
Ansvar Design og udførelse

2008 Indretning og dispositionsplan af Karriere Bar
Sted Den Hvide Kødby, København – www.karrierebar.com
Ansvar Dispositionsforslag og dialogmateriale med Kulturarvstyrelsen

2005 Ombygning og indretning Galleri Peres Projects med Anne Bøttiger og Sophie Sahlqvist
Sted Kreutzberg, Berlin – www.peresprojects.com
Ansvar Design og udførelse

2002 Indretning af Galleri Christina Wilson, Islands Brygge, Kbh.
Sted Islands Brygge, København
Ansvar Design og udførelse

BILLEDKUNSTUDSTILLINGER – I UDVALG
2001 Sept. Charlottenborgs efterårsudstilling med Arkitekt Mette Hertz
2000 Maj Vacant situations, Artgenda 2000 Helsingfors, Finland med Katya Sander
2000 April: Exit, Kunstforeningen Gammel Strand. KBH

2000-05 Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskolen, Afd. 1. By og Landskab.
1994-00 Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne ved Professor
Morten Strædes afdeling på Charlottenborg Billedhuggerskole.
1991-93 Institut for Film- og Medievidenskab, Københanvs Universitet