Karen har omfattende erfaring med projektering af bolig- og uddannelsesbyggeri indenfor både nybyggeri og ombygning/renovering for private og offentlige bygherrer. Hendes fokus er helhedsorienteret og med udgangspunkt i et æstetisk og funktionsbåret design. Uddannelsesbyggerierne er udført med brugerprocesser omkring uderum, indretning af læringsrum, fritidshjem, biblioteker og nye lærerfaciliteter. Som sagsarkitekt har det været

Karens fokus at holde brugere, bygherre og rådgiverholdets fokus på, hvordan alle dele af projektet er med til at understøtte den fælles vision om det endelige byggeri. Og via brugerprocesserne bedst muligt balancere brugere og bygherres ønsker. Derudover har Karen arbejdet som sagsarkitekt og projekterende på en sportsarena ved Østerbro Stadion, en administrationsbygning til et medicinalfirma og ved flere ombygninger af retslokaler og kontorlokaler i  København.

Karen fungerer som sags ansvarlig på Laboratoriebyggerier.

Stilling: Sagsarkitekt
Tlf: 3162 4049
Email: kas@jjw.dk
Hos JJW siden: 2016

Efteruddannelse:
Tidligere ansættelser:
Uddannelse:
Nøglekompetencer:
Kompetencer:
Erfaringer:

2010 Arkitekten som procesleder 1, Arkitekternes Efteruddannelseskursus                 2010 Sketchup, Arkitekternes Efteruddannelseskursus
2009 Brugerinddragelse, Arkitekternes Efteruddannelseskursus
2008 Revit, grundlæggende kursus
2006 Sparringspartner ved Teknologisk Instituts udgivelse af anvisning vedrørende anvendelse af natursten i dansk byggeri
2000 Photoshop
1998 3D Studio
1997 Grundlæggende og videregående kursus i AutoCad

2014-2015 ARKITEMA ARCHITECTS
2008-2014 H+ARKITEKTER A/S
2001-2008 Vilhelm Lauritzen Arkitekter
2000-2001 Holm & Grut
1999-2000 Arkitekttegnestuen Virumgård
1998-1999 Byggedirektoratet i Københavns Kommune

1996 Arkitekt fra Kunstakademiets arkitektskole, afgang fra bygningskunstafdeling 3G
1990 Byggetekniker ved Byggeteknisk højskole
1985 Nysproglig student fra Østre Borgerdyd gymnasium

Projekteringsledelse
Procesledelse
Brugerinddragelse