Lars Andersen er uddannet arkitekt og arbejder til dagligt som afdelingsleder af BY & BOLIG. Som afdelingsleder har Lars ansvar for planlægning og strategi, og bidrager til den arkitektoniske bearbejdning i byggeriets tilblivelse.

Lars har lang erfaring som sagsarkitekt- og projekteringsleder med ansættelser på en række af landets bedste tegnestuer, hvor han har erfaring med projektering og udførelse af en lang række boligbyggerier samt undervisning- og forskningsbyggerier.
Lars er vant til at varetage kontakten med bygherrer, brugere, entreprenører og øvrige faggrupper på byggesagerne. I det daglige varetager han ligeledes den overordnede styring af en række af tegnestuens projekteringshold som afdelingsleder.
Derudover optræder han som projekteringsleder eller sagsarkitekt på flere af JJW’s boligprojekter. Hans viden om ny- og ombygninger af boliger er varieret og indsigtsfuld, og han kan levere en fyldestgørende rådgivning.

Stilling: Afdelingsleder by og Bolig
Arkitekt MAA
Tlf: 21698969
Email: la@jjw.dk
Hos JJW siden: 2014

Nøglekompetencer:
Erfaring med:
Tidligere ansættelser:
Efteruddannelse:
Kompetencer:
Erfaringer:

Styring og ledelse, personaleledelse
Projekteringsledelse
Sagsarkitekt
Projektering- og skitsering

Undervisnings- og forskningsbyggeri, laboratoriebyggeri, boligbyggeri samt campus- og helhedsplaner.

2014- JJW arkitekter
2009-2013 Rørbæk og Møller Arkitekter
2008 RH Arkitekter
2007-2008 GottliebPaludan Architects
2005–2007 Lundgaard & Tranberg Arkitekter
2001-2005 WITRAZ arkitekter

2015– Certificering i entrepriseret
2012- REVIT, NTI cadcenter
2012 – Strategi, Niels Brock
2011 – Ledelse i Praksis, Niels Brock
2011 – Organisation, Niels Borck
2010 – projektstyring, Niels Brock
2010- BR 10, tegnestuekursus
2008- BR 08, tegnestuekursus
2007- ABR 89, tegnestuekursus
2007- Brand, AA
2006- Sagsstyring, AA
2005- Tilgængelighed, AA
2005- Professionalisering, Projektering trin II, AA
2004- Professionalisering, Projektering trin I, AA
2004- Funktionsbaserede brandkrav, AA
2004- Træ i byggeriet, TOP
2005- Det Murede Byggeri, MURO 2005