Lars Christensen er afdelingsleder af Læring og Kultur med en opgaveportefølje der primært består af skole- og institutionsbyggeri. Lars varetager rollen som projektchef på samtlige opgaver og har gennem årene enten været projekteringsleder eller sagsarkitekt på de fleste af tegnestuens skolebyggerier. Han har en stor viden om alle forhold vedrørende undervisningsbyggeri, fra folkeskoler til ungdoms- og voksenuddannelser, både når det gælder funktioner og pædagogik samt lovgivning og bygningsforhold.

Lars formår at motivere sit team og sikrer kvalificeret kommunikation med alle involverede parter i ethvert projekt. Han varetager overordnet opgavens gennemførsel og skaber rammerne for at den enkelte medarbejder yder sit bedste, og dermed skaber det bedst mulige resultat. Derudover er Lars redaktør og medforfatter til JJWs Skolebogen – en manual for godt skolebyggeri.

Lars er meget kyndig inden for bygge- og entreprisejura og spiller en væsentlig rolle i udformning og vedligeholdelse af tegnestuens kvalitetssikringsprocedurer.

Stilling: afdelingsleder Læring og Kultur
Arkitekt
Cand. Arch
Projektleder
Tlf: 3010 9482
Email: lc@jjw.dk
Hos JJW siden: 2002

Uddannelse:
Efteruddannelse:
Tidligere ansættelser:
Kompetencer:
Erfaringer:

1998 Arkitekt MAA, Kunstakademiets Arkitektskole, Bygningskunst afd. 3H

2011 – EU-udbud for tilbudsgivere
2011 – Rådgivningsaftalen (ABR 89) i praksis
2010 – Brandkursus
2008 – IPMA Projektlederkursus
2006 – Coaching; Individuel- og Teamcoaching
2006 – Sagsstyring
2005 – Udbudsformer
2005 – Mundtlig kommunikation
2005 – Bygningsreglementets brandkrav

2001 – 02 – Niels Fuglsang Arkitekter A/S
1998 – 01 – NOVA 5 arkitekter a/s
1994 – 95 – Bumiller und Bürger Architekten, Berlin