Lauritz Wagn Møller Arkitektstuderende
Praktikant

Lauritz Wagn Møller er praktikant og arkitektstuderende ved Institut for Bygningskunst, By & landskab på arkitektskolen i København. Lauritz har forinden det igangværende praktikforløb afleveret sit bachelorprojekt; en produktionsskole i Mafalala, en af de mange uformelle bosættelser i Maputo, Mozambique.

I bachelorprojektet arbejdede Lauritz bl.a. med at håndtere en række lokale problematikker, samt at stille spørgsmålstegn til ”den åbne skole” som fremherskende tendens indenfor moderne skolebyggeri.

Stilling: Arkitektstuderende
Praktikant
Tlf: 3324 0909
Email: LWM@JJW.DK
Hos JJW siden: 2019