Marie Myrup Staalsø Arkitekt MAA

Marie er arkitekt og ekspert indenfor udvikling af lærings- og idrætsmiljøer.
Marie har stor erfaring med brugerinddragelse og formår at få afdækket brugernes ønsker såvel som de reelle behov. Hun sørger for at den indledende programmering sker med udgangspunkt i den pågældende (undervisnings-) institutions værdigrundlag såvel som den politiske virkelighed. Marie var en af de første til at gennemføre Københavns Kommunes nye brugerinddragelsesforløb (BOB ’en) på udvidelsen af Kirsebærhaven Skole.

Marie har en stor indsigt i indretning af læringsrum og har gennem årene oparbejdet en indgående forståelse for, hvordan den ønskede pædagogiske profil bedst muligt understøttes af arkitekturen. Maries teoretisk-praktiske viden om sammenhængen mellem arkitektur og læringsmiljø sikrer at elever og lærere i sidste ende får de bedst mulige læringsbetingelser.

Stilling: Arkitekt MAA
Tlf: 3010 9486
Email: ms@jjw.dk
Hos JJW siden: 2005

Efteruddannelse:
Egne arbejder:
Tidligere ansættelser:
Uddannelse:
Kompetencer:
Erfaringer:

2011 Bygningsreglementets brandkrav, 2 dages kursus
2011 Hospitalsbyggeri, 4 dages kursus
2011 Lavenergi uden teknik, 1 dags kursus
2011 Projektering, 6 eftermiddage
2010 Energirenovering af skoler og kontorbyggerier, 1 dags kursus
2010 Energirenovering af parcelhuse, 1 dags kursus
2010 Grundkursus i lavenergibyggeri, 1 dags kursus
2010 Bæredygtig helhedstanke, 2 dages kursus
2010 Byen i verden, Verden i byen. Enkeltfagskursus i sociologi på KU
2009 Fremtidens Skolebyggeri, 4 dages seminar om skolebyggeri
2009 Sketch Up, 4 eftermiddage
2008 Kommunikation og formidling, 2 dages kursus
2007 Web redaktør, 1 dags kursus
2006 Coaching, individuel- og teamcoaching, 3 dages kursus

2005 Vola’s rejselegat. For projektet ”Leg og læring hele livet – En folkeskole i Sydhavn”
2002 2. præmie i konkurrence for projektet ”Courtyard in Finnish stone”

2004-2005 Center for Idræt og Arkitektur
2002-2004 Henning Larsens Tegnestue

2005 Kunstakademiets Arkitektskole
2002 Helsinki University of Technology