Mathilde Landgren Erhvervs PHD
PHD studerende

Mathilde Landgren er Erhvervs PhD studerende.  Hendes PhD-projektet søger at skabe en metode om “integreret bæredygtigt design” (ISD – Integrated Sustainable Design) ved at bygge videre på den kendte metode integreret energidesign (IED) med på implementering af flere bæredygtighedsparametre, som indgår i certificeringssystemer som DGNB.

Erhvervs PhD’en er et samarbejde mellem  JJW og DTU i perioden oktober 2015-2018.

Mathilde vil løbende afprøve og integrere ISD-metoden i flere projekter på JJW og udvikle operationelle arbejdsgange, som er tilpasset arkitektfirmaernes arbejdsproces og som sikrer en helhedsorienteret implementering af bæredygtigtighed i projekternes designflow.