Mie er landskabsarkitekt med en bred erfaring. Hun løser opgaver indenfor helhedsplaner, udformning af have- og parkanlæg både historiske og moderne, ankomstpladser, opholdsarealer og prydhaver ligesom hun løser opgaver indenfor bymæssige sammenhænge som bolignære udearealer, skole & institutioner, ældre & plejeboliger.

Mie har specialviden indenfor materialer og kvalitative detailløsninger, beplantning, kotering, indhentning af priser og budgetoverblik ligesom hun er en kompetent samarbejdspartner.

Mie har en særlig evne til at lytte sig frem til problemer og udfordringer, lave behovsafklaring, se komplekse sammenhænge og skabe relationer. Mie fungerer som sagsmedarbejder og vidensressource på øvrige sager indenfor hendes specialer.