Pernille Løj afdelingsleder By og Bolig, renovering
Bygningskonstruktør MAK
Master Ledelse i byggeriet
Projekteringsleder
Projektleder

Pernille er afdelingsleder for By og Bolig, renovering.

Pernille er tilbage på tegnestuen efter nogle år hos AAB hvor hun har arbejdet med udvikling af nybyggeri. Pernille har stor erfaring i at arbejde med brugerindragelse,  EU-/ rammeudbud, grundkøb og forhandlinger, overordnet projektøkonomi og tidsplanlægning inkl. skema A og B, kontakt med myndighederne inkl. evt. nye lokalplaner og beboerdialog.

Pernille er en erfaren projektleder der mestrer fagets mange facetter i bygge og udførelses-fasen.