Pernille Løj Bygningskonstruktør MAK
Konsulent
Master Ledelse i byggeriet
Projekteringsleder
Projektleder

Pernille er tilknytte tegnestuen som konsulent med stor erfaring i at arbejde med brugerindragelse,  EU-/ rammeudbud, grundkøb og forhandlinger, overordnet projektøkonomi og tidsplanlægning inkl. skema A og B, kontakt med myndighederne inkl. evt. nye lokalplaner og beboerdialog.

Pernille er endvidere en erfaren projektleder der mestrer fagets mange facetter i bygge- og udførelsesfasen.