Pernille er afdelingsleder for By og Bolig, renovering.

Pernille er tilbage på tegnestuen efter nogle år hos AAB hvor hun har arbejdet med udvikling af nybyggeri. Pernille har stor erfaring i at arbejde med brugerindragelse,  EU-/ rammeudbud, grundkøb og forhandlinger, overordnet projektøkonomi og tidsplanlægning inkl. skema A og B, kontakt med myndighederne inkl. evt. nye lokalplaner og beboerdialog.

Pernille er en erfaren projektleder der mestrer fagets mange facetter i bygge og udførelses-fasen.