Peter Koch Afdelingsleder Erhverv og Sundhed

Peter er afdelingsleder med ansvar for afdelingen Erhverv & Sundhed. Opgaveporteføljen består primært af kontor- og erhvervsbyggeri, laboratorie- og sundhedsbyggeri. Projekterne spænder over nybyggeri, renovering samt indretning for både offentlige og private bygherrer. Rollen som afdelingsleder giver Peter en tæt føling med alle projekter og medarbejdere i afdelingen, ligesom han opsamler erfaringer på tværs af projekterne, som sikrer at viden om materialer, aftale- og udbudsforhold, økonomi og prissætning, styring af ingeniører og interessenter, 3D projektering/BIM etc. kommer alle projekter til gode.

Peter har stor og bred projekteringserfaring med netop erhvervsbyggeri og har i en lang årrække været projekt- og projekteringsleder på flere større nybyggerier med ledelsesmæssig høj kompleksitet.

Stilling: Afdelingsleder Erhverv og Sundhed
Tlf: 3118 4971
Email: pk@jjw.dk
Hos JJW siden: 2017

Efteruddannelse:
Tidligere ansættelser:
Uddannelse:
Kompetencer:
Erfaringer:

2013 Byggeøkonom, Danske Byggeøkonomer

2012 Projektleder, Promentum

2005 – 2017 Henning Larsen Architects

2003-2005 Rubow Arkitekter

Kunstakademiets Arkitektskole 2002