Ronny Maximilianus Niemann Byggeøkonom
Bygningskonstruktør MAK
Eksamineret ansvarsskadebehandler
QA Kvalitetssikring

Ronny Maximilianus Niemann er Produktionsleder og ansvarlig for fire nøgleområder på tegnestuen: produktion og IT, ressourcestyring, kvalitetssikring, monitorering.

Ronny er uddannet bygningskonstruktør, byggeøkonom og eksamineret ansvarsskadebehandler (FOAK), og har mange års erfaring med projektledelse samt kontrakt- og forsikringsforhold. Han har desuden stor indsigt i udbudsret, byggejura og særlig erfaring med at undgå faldgrupper.

Ronny arbejder målrettet og har et stort overblik der sikrer at metoder, kvalitetsstyring, bemanding og aftalegrundlag er optimalt i alle sager. Han er en dygtig analytiker og leder.

Han har ansvar for den korrekte bemanding af tegnestuen med indsigt kompetencesammensætning så alle typer af opgaver løses bedst muligt. Derudover kvalitetssikrer han kontrakter, sikrer at projekterne lever op til de nyeste krav fra myndigheder og bygherrer, og ajourfører tegnestuens kvalitetshåndbog og KS værktøjer, samt afholder interne kurser så al viden deles.

Derudover overvåger Ronny de enkelte sagers økonomi således at tegnestuen samlet set lever op til de økonomiske målsætninger.