Sandra er praktikant og læser på diplomingeniør uddannelsen Bygningsdesign på DTU, hvor hun har specialiseret sig inden for indeklima. Sandra har valgt uddannelsen, med henblik på at kunne optimere designprocessen i byggeriet, hvor at dagslys og indeklima er tænkt ind så tidligt som muligt.

Sandra er på sit 5. semester og skal være på tegnestuen til februar 2018 hvor hun tilknyttet By og Bolig.