Sarah Doré Kongstad Arkitektstuderende
Praktikant

Sarah Doré Kongstad er praktikant og arkitektstuderende ved Institut for Bygningskunst, By & landskab på arkitektskolen i København. Sarah trives i opgaver, hvor analyse og æstetik går hånd i hånd. Sarah har forinden det igangværende praktikforløb beskæftiget sig med både stor og lille skala som bolig, urban planlægning og landskabsarkitektur, og er ekstra nysgerrig på områder som kulturarv, transformation og strategisk byudvikling.

Stilling: Arkitektstuderende
Praktikant
Tlf: 3324 0909
Email: sdk@jjw.dk
Hos JJW siden: 2019