Sidse Martens Gudmand-Høyer Arkitekt
Arkitekt MAA
Erhvervs PHD
PHD studerende

Sidse er ErhvervsPhD studerende i et samarbejde mellem JJW, Landsbyggefonden og Arkitektskolen i Aarhus.

Formålet med Sidse Martens Gudmand-Høyers ”Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger” er at analysere de konkrete problemstillinger, som de almene boliger står overfor. Derudover er det hensigten at udvikle et teoretisk grundlag samt kvalificere praksisnære metoder for renoveringen af de almene boliger med fokus på varetagelsen af deres bygningskulturelle værdier.

Danmarks almene boliger udgør en væsentlig del af velfærdssamfundets bygningskulturelle arv. Samtidig står en stor del af de almene boliger overfor en lang række fysiske, økonomiske og sociale udfordringer, der har initieret en række renoverings- og moderniseringsprojekter. Tilknytningen hos Landsbyggefonden, Arkitektskolen i Aarhus og JJW Arkitekter sikrer projektet en kombination af forvaltnings-, forskningsmæssig og praksisnær forankring.

Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger gennemføres i perioden 2015 -2018.

Projektet er et af JJW 3 PhD/ Postdoc samarbejder.