Tina Henning er tegnestuens økonomichef og leder af administration og bogholderiet. Sammen med administrerende direktør Nina Kovsted har hun ansvaret for tegnestuens økonomi.