ProjektBrønspark

Brønspark Projektbeskrivelse

Kontaktperson: Mauro Lucardi

Type
By og bolig

Bygherre
fsb

Samarbejdspartner
EKJ rådgivende ingeniører

Brønspark

RENVOVERING AF SÆRLIGT BEVARINGSVÆRDIGE RÆKKEHUSE
Brønspark er tegnet af Kay Fisker og C. F. Møller og oprindeligt opført som husvildeboliger i 1942. Byggeriet er i dag klassificeret som særligt bevaringsværdig. Den smukke landskabsplan, som bl.a. indeholder et af landets første storskala LAR-anlæg, er udarbejdet af C. Th. Sørensen.

Brønspark består af 14 rækkehusstænger med i alt 196 boliger. Alle rækkehusene er nord-sydvendte og boligerne er i to etager. Samtlige boliger har egen have og terrasse.

Byggeriet har stærkt fokus på materialitet og funktionalitet, og trods enkle virkemidler og billige materialer er Brønspark et værdigt eksempel på en velplanlagt og nøgtern bebyggelse, der har store kvaliteter i kraft af det glimrende sammenspil med de velformede, grønne områder.

Ved renoveringen skiftes vinduer og tage. Det eksisterende bølgeeternittag udskiftes med et nyt tag, som er i overensstemmelse med Kay Fiskers oprindelige design.

Et nyt decentralt ventilationssystem etableres for at fjerne fugt og sikre et bedre indeklima for beboerne.

FAKTA
Projekt / Udskiftning af tag og vinduer samt renovering af installationer. Etablering af nyt ventilationssystem.
Sted / Brønshøjvej 70 – 72, Hegnshusene 1 – 184
Bygherre / fsb afd. 1-23 Brønspark
År / 2017 – 2020
Areal / 18.000 m² – 196 boliger
Projektsum / 108 mio. kr.
Entrepriseform / Hovedentrepriser
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Ingeniør / EKJ
Arkitekt / JJW Arkitekter
JJW ydelser / Projekteringsledelse, forprojekt, myndighedsprojekt, hovedprojekt, arbejdsmiljøkoordinering, byggeledelse, IKT, fagtilsyn, aflevering, 1-års gennemgang mm.