ProjektDET NYE HØRGÅRDEN

DET NYE HØRGÅRDEN Projektbeskrivelse

Kontaktperson: Lisbeth Nygaard Olsen

Typer
By og bolig Indretning

Bygherre
3B

Samarbejdspartnere
Holmgaard Ingeniører
Liw Planning
NCC

DET NYE HØRGÅRDEN

DET NYE HØRGÅRDEN – vundet konkurrence i 2013/ FØRSTE ETAPE indviet september 2016 / JJW har også stået for indretning se selvstændigt indretningsprojekt på hjemmesiden

Hørgården er opført i 1974 og trænger efter 39 år som plejecenter til en gennemgribende ombygning og modernisering, så bebyggelsen fremadrettet vil kunne opfylde kravene til et moderne og velfungerende plejecenter. Det har været vores vigtigste fokusområde i forbindelse med vores tilbudsarbejde. Vi har søgt at skabe de bedst mulige boliger, fællesarealer og udearealer samt, at fremtidssikre bebyggelsen mest muligt indenfor rammerne af udbuddet. Det betyder bl.a., at vi, efter renoveringen er færdiggjort, leverer et byggeri, hvor energiforbruget ikke overstiger kravene i energiramme 2020. Samtidig har vi konsekvent arbejdet med tilgængelighed og ligeværdighed indenfor rammerne af udbuddet og de eksisterende bygninger, og vores tilbudsprojekt er således fuldt tilgængeligt for alle.
Vi har ligeledes optimeret arealerne bedst muligt i forhold til funktionaliteten og det daglige liv i bebyggelsen. Det har resulteret i, at vi leverer 28 ekstra plejeboliger inklusiv en livinglab og en ekstra boenhed i stuen som en del af vores tilbud. Der bliver således 183 + 1 plejeboliger i bebyggelsen.

HØRGÅRDEN – EN DEL AF BYEN
Vi har søgt at analysere dybere og tænke nyt når det kommer til beboernes behov, fysisk indretning, fleksibilitet, arbejdsmiljø, tilgængelighed, energieffektivitet, indeklima, fremtidssikring, klimatilpasning, bæredygtighed, holdbarhed og totaløkonomi.
Med vores forslag ønsker vi at fastholde de ældre, deres værdier og erfaringer som en aktiv del af lokalområdet og samfundet i det hele taget.
Vi ønsker at skabe rammerne for et samspil imellem generationer, at skabe en åbenhed og et miljø, hvor det er mennesker der mødes i øjenhøjde og uden det går på kompromis med de private og nære rum.
Vi vil bygge et sted man bliver stolt af at have som nabo. Et sted der sammen med beboerne er et aktiv for lokalområdet.
En bebyggelse der forankrer sig på stedet og bliver et tilskud til det omkringliggende kvarter – en samlende grøn oase hvor børn, unge og gamle kan krydse veje og mødes.
Vi ønsker at bygge videre på byens fortælling om mangfoldigheden der mødes i uderum af forskellig stemning og karakter.
Hørgården skal være en attraktion for den nære omverden – vi ønsker at invitere indenfor til en verden af åbenhed – med offentlige funktioner og aktiviteter – et samlingssted for lokalområdet, der bidrager qua tilbud, arkitektonisk udformning og attraktive uderum til leg, væren og ophold på Hørgårdens præmisser.