ProjektKrokodillen

Krokodillen Projektbeskrivelse

Kontaktperson: Sara Ettrup

Krokodillen

PROLOG
Vi skaber et hus i øjenhøjde.
Et hus for den forbipasserende – et hus der spiller op til den store skala der råder på Amagerfælledvej. DR byens blå koncertsal, Urban-planens udstrækning, Grønjordskollegiets højde og ikke mindst den trafikale åre der binder Vestamager sammen med centrum.
Men mest af alt skaber vi et hus i børnehøjde – et hus de små vil føle ejerskab til.
Et hus der stritter og skyder ryg og gør opmærksom på sig selv samtidig med at det tilpasser sig de store naboer.
Et hus der knækker og stritter hver gang planen møder en ny funktion. Små forskydninger i facaden og tagformer der giver variationer inde og ude samlet i én form.
Et hus der slår et slag med halen og rummer en masse forskellige verdener – det store i det små.
Vi skaber et hus hvor bæredygtighed er et nøgleord. Bæredygtighed er ledetråden for valget af materialer, for disponeringen af rummene for indtaget af lys og for brugen af energi. Vi vil have et hus, hvor facaderne skaber sin egen naturlige solafskæmning, så vi mindsker brugen af skærme og screens, hvor tagfladerne skaber naturlige pladser for solpaneler, og husets øvrige konstruktion optimerer energiforbruget.

FORUDSÆTNINGER
Grundens form og udstrækning bestemmes af mødet mellem Amagerfælledvej og Urbanplanen. I mødet mellem de 2 opstår en trekantet grund, som nu ligger som et lille åndehul mellem de føromtalte dirigenter.
Vi lader huset forme sig efter de forudsætninger og kvaliteter der ligger på grunden.

”HØJT HÅR”
Bygningen ligger i et storskalaområde med store volumener og en tung trafikeret vej.
For at lave en lille bygning der ”melder” sig blandt giganterne udformes tagformen som et markant synligt element. Særligt for børnene er det et hus hvor de kan føle at de hører til.
Vi placerer et længehus i 2 etager på grundens nordligste længde – herved får vi mest muligt udeareal og et hus der vender nord/syd med de primære funktions- og opholdsrum mod haven i syd.

HUSETS ORGANISERING OG FLOW
Vi ønsker et overskueligt hus – Et hus hvor børn, voksne og forældre der har deres gang i huset, ved hvor de hører til.
Vi ønsker et klart og enkelt hus hvor hver funktion ligger aller bedst.
Vi ønsker at tilgodese de forskellige alderstrins behov for leg og bevægelse. Samt at køkkenet og administrationen placeres naturligt i huset. Når vi kobler dette med grundens forudsætninger, opnår vi et hus med børnehave + køkken nede og vuggestuer, kryberum og personale oppe.