ProjektLurup skole Hamborg

Lurup skole Hamborg Projektbeskrivelse

Kontaktperson: Katja Viltoft

Lurup skole Hamborg

Ikke realiseret skole/ konkurrence efterår 2014

Hamburgs bydel Lurup udskrev en konkurrence om en ny 6 sporet undervisnings- og heldagsbygning for den tyske sekundarstufe I, 5.-10. klasse, med 4 sportshaller og integreret community school til i alt 900 børn. En anden del af konkurrencen på byplanniveau omhandlede en boligbebyggelse på grundens restarealer.
I vores koncept danner det synergetiske lærings- og aktivitetscenter fundamentet for bydelsskolen.
Heldagsåben skal bydelskolen med dens forskellige byrelaterede funktioner vokse sammen til en bydelsmagnet og invitere til sports-, teater- og musikforanstaltninger samt biblioteksbesøg.
Skolebygningen er todelt i en sokkelfacade af træ-glas og klasseetagers hulfacade af hvide glasfiberarmerede plader.
Igennem sit volumen udtrykker den nye skolebygning sin selvstændighed, holder sig dog tilbage i materialitet og farveholdning. Den åbne sokkeletage skaber en dialog af skolens offentlige funktioner med uderummet, mens bygningen på sine øverste etager overtager skalaen og facadetypologi af den arronderende boligbebyggelse.
Den nye boligbebyggelse danner som en tæt rækkehusbebyggelse med sine maks. 2 ½ etager en blød overgang mellem den for området specifikke villastruktur og den terrasserede og langsom stigende 4 etager høje skolebygning.