ProjektMALMPARKEN BEBOERHUS OG SUPERMARKED

MALMPARKEN BEBOERHUS OG SUPERMARKED Projektbeskrivelse

Kontaktperson: Janne Raahauge Dyhr

MALMPARKEN BEBOERHUS OG SUPERMARKED

KARAKTERISTISK TEGLHUS SØRGER FOR NYT LIV TIL MALMPARKEN STATIONSOMRÅDE

Malmparken er et nybygget teglbyggeri med dagligvarebutik samt beboerhus til Boligselskabet Baldersbos afd. 5 og afd. 9, beliggende nær Malmparkan St. i Skovlunde. Stueetagen rummer således en Lidl på ca. 1.000 m2 inkl. lager, personalefunktioner mv. Mens første salen rummer et beboerhus på ca. 700 m2, fordelt på to store sale (hhv. 110 pers. og 60 pers.) samt flere mindre klublokaler, mellem hvilke der er opført en større tagterrasse med væksthus, udekøkken, urtebede mm. Derudover omfatter projektet ankomsttorv med ny disponering af parkering og busbetjening samt etablering af cykelparkering.
Visionen for byggeriet var at tilføje stationsområdet et løft med en ny karakterfuld bygning med nye indkøbsmuligheder samt nye rammer omkring foreningsaktiviteter, private selskaber mm. Beboerhusets rum kan benyttes uafhængigt af hinanden, hvilket skaber fleksibilitet og brugervenlighed ift. udnyttelsen.
Byggeriet er opført med gule murstensfacader og dobbelt falset tegltag, også i gul, hvilket giver huset et på en gang levende og meget helstøbt udtryk. Den gule farvetone brydes af et større facadeparti i træ samt døre i træ ifm. beboerhuset. Dertil kommer store vinduespartier og facadeudsnit i gråt aluminium ifm. dagligvarebutikken.
Brugerinddragelse: Friarealer bag bygningen tænkes bearbejdet sammen med beboerne med nyttehaver, legeplads, boldbane, haveskurer og væksthus. Fællesskabet omkring madkultur med dyrkning af egne grøntsager, væksthus og stort fælles udekøkken på terrassen bliver det samlende tema, som danner en sammenhæng med en dagligvarebutik i stueetagen.
Landskab: Grunden har en central beliggenhed mellem Malmparken, Malmparken station og Lilletoften. Flere stiforløb forbinder nærområdet på kryds og tværs. Grunden ligger lige på overgangen mellem industrikvarter og det mere grønne område mod syd, som ender i Harrestrup Ådal. Med de nye grønne arealer etableres boldbane, legeplads og nyttehaver. Dette er med til at aktivere området og skabe en naturlig tilknytning mellem beboerne og dagligvarebutikken, Lidl.
Indretning: JJW har desuden stået for indretning af beboerhuset, som er forsynet med holdbart interiør, specialtegnet inventar (garderober) og tidssvarende køkkenfaciliteter samt IT-udstyr.
Sted / Malmparken 17, 2750 Ballerup
Bygherre / Innovater A/S / Boligselskabet Baldersbo
Kontakt / Udviklingschef Innovater , Mahad Farah, mf@innovater.dk
År / Marts 2013 – marts 2016
Areal / 1.800 m2 (1.060 m2 butik + 700 m2 beboerhus)
Projektsum / (Byggesum 25 mio. kr.)
Opgaveform / Arkitektrådgivning, først som skitserende arkitekt, senere som del af totalentreprenør-hold
JJW rolle / Arkitekt, landskab
JJW ydelser / Programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt mm. Dertil indretning med specialdesignet inventar.
Samarbejdspartnere / Inter Gruppen (totalentreprenør), Svend Poulsen A/S (ingeniør)
Bæredygtighed / Lavenergiklasse 2015