ProjektMorelhaven

Morelhaven Projektbeskrivelse

Kontaktperson: HENRIK VANGSTRUP

Type
By og bolig

Bygherre
Domea

Samarbejdspartner
EKJ rådgivende ingeniører

Morelhaven

HELHEDSPLAN OG RENOVERING AF ALMENE BOLIGER
Morelhaven er en tæt-lav bebyggelse opført i 1982 og beliggende i det nordlige Slangerup. Bebyggelsen består af 41 boliger i 1-2 plan og med 1-4 værelser. Dertil kommer et fælleshus og fælles friarealer.

Bebyggelsen er opført med facader i mursten og sortmalet træ, hvide vinduesrammer og saddeltag i betontegl. De enkelte bygningsvolumener varierer i højde og længde, hvilket er med til at give bebyggelsen et levende udtryk. Morelhaven er et meget fint og tidstypisk eksempel på en tæt-lav bebyggelse.

Foruden opgradering af boligerne omfatter helhedsplanen lejlighedssammenlægninger. Målet er at energioptimere bebyggelsen, højne boligkvaliteten og styrke fællesskabet.

Renoveringen omfatter ny tagbelægning og efterisolering af tagkonstruktionen. I badeværelserne renoveres alle overflader, og installationer udskiftes til nye vandbesparende modeller. På denne måde optimeres indeklimaet og driftsomkostninger minimeres.

En del af de små lejligheder lægges sammen til større lejligheder, som indrettes med et gennemlyst køkken- og stuerum. Flere boliger ombygges til tilgængelighedsboliger, idet der etableres niveaufri adgang udefra, køkken og stue samles i et, og badeværelserne ombygges. Boligudbuddet bliver således mere tidssvarende, mulighederne bliver flere og boligkvaliteten øges.

FAKTA
Projekt / Energirenovering, sammenlægning og etablering af tilgængelighedsboliger.
Sted / Morelvang, 3550 Slangerup
Bygherre / DFB ved Domea (I samarbejde med Landsbyggefonden)
År / 2017- 2019
Areal / 3.100 m² brutto
Projektsum / Forventet ca. 37. mio. kr. inkl. moms
Entrepriseform / Hovedentreprise
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Ingeniør / EKJ
JJW ydelser / Projekteringsledelse, programmering, brugerinddragelse, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, udbud, byggeledelse, tilsyn,