ProjektSkolen ved Søerne

Skolen ved Søerne Projektbeskrivelse

Kontaktperson: Katja Viltoft

Skolen ved Søerne

Skolen ved Søerne er en typisk byskole, placeret i gamle, fine bygninger, med trange udearealer. I den bymæssige sammenhæng er skolegården placeret i et mellemrum mellem to bygninger. Et mellemrum, det er vigtigt at bevare.

Vi mener det er væsentligt, både af hensyn til skolens brugere og til kvarterets øvrige beboere at bevare de små pauser i husrækkerne, som gårde, haver og i dette tilfælde en skolegård udgør.

Vi har derfor helt bevidst undladt at placere en udbygning eller ny bygning på arealet øst for skolebygningen. I stedet har vi, på skolens vegne, valgt at skue indad og lade det eksisterende hus udvide sig opad og indad, i form af en ny tagetage og en overdækning af det indre gårdrum mod syd.

Det omdannede hus opfordrer, med sin radikalt ændrede rumlighed og flow, børnene til at se og blive set.
Huset animerer til bevægelse og kontakt mellem børnene, hvilket er med til at skabe det perfekte udgangspunkt for optimal indlæring.

Ved at etablere udbygningen inden for rammerne af huset eksisterende fodaftryk, har vi skabt et robust koncept. Når alt ligger under samme tag, er det forholdsvist nemt at bytte rundt på funktionerne; langt nemmere end hvis én eller flere dele er placeret i en satellit, adskilt fra hovedbygningen.

Takket være projektets kompakte karakter, er det ydermere lykkedes os at reducere skolen energiforbrug drastisk. Det minimerede facadeareal, muliggør at tilbygningen udføres svarende til lavenergiklasse 2015, hvilket medfører en reduktion af skolens samlede klimakorrigerede forbrug på ca. 35 % pr m².

Det har været væsentligt for os, at omdanne Filippavej 2 til en tidssvarende overbygningsskole ved at understrege og omdigte nogle af husets mange kvaliteter til et moderne formsprog.
Det er på den måde lykkedes os at tilføre et markant, arkitektonisk udtryk til et fint, gammelt hus på Frederiksberg, med stor respekt både for husets arkitektur, dets brugere og for lokalmiljøets øvrige beboere.