Projektsølund modelplejecenter

sølund modelplejecenter

VISION FOR SØLUND SOM HJEM
Ældre mennesker er som alle andre – mennesker med forskellige behov, ønsker, drømme og muligheder.
Vi har brudt plejecenteret op i dele, der refererer til den menneskelige skala.
Fra bygningskroppene i gadebilledet, over altaner, frodige taghaver til det forskelligartede indre byliv, omkring torvet og i de enkelte bomiljøer. ’
Den enkelte bolig er tænkt udfra ønsket om at understøtte den enkelte beboers integritet og værdighed.
I ”det nye Sølund” samles den ældre i en ”Bogruppe” bestående af 11 andre ældre med lige så forskelligartede baggrunde, som dem der krydser hinanden i Ryesgade.
Et større fællesskab kan søges i det fælles ”Torv” i stueetagen hvor den ældre kan mødes med andre af alle aldre i galleriet, til dans, i wellness-centret, til filmfremvisning, på biblioteket over computeren, til korsang, i jazzklubben, i klinikken, eller over et måltid mad i restauranten eller cafeen – alle steder i et fællesskab – ikke blot med stedets øvrige beboere – men med hele resten af Nørrebro – børn som voksne.
Vi tænker ”Sølund” som et mikrosamfund, hvor den ældre med sine livserfaringer og kompetencer og særlige interesser kan finde sin vej, sit fællesskab og sit eget rum inde og ude. Som baggrund har vi søgt at skabe et Sølund der opleves som smukt, poetisk og sanseligt.

VISION FOR SØLUND SOM ARBEJDSPLADS
Arbejdsglæde er det centrale ord i vores strategi og vision for Sølund som arbejdsplads. Vi mener at den vigtigste kilde til at kunne være givende og empatisk – er at de fysiske rammer danner mulighed for nærvær – i samværet med beboerne – men også at der dannes rammer for at den enkelte medarbejder føler ejerskab og har indflydelse på sit eget arbejde.
I den sammenhæng har vi arbejdet med to forskellige set-ups for arbejdslivet på Sølund – begge præget af at være platforme for muligheder – for fordybelse men også for fællesskab. Baggrunden for at vælge to former for arbejdsplads er at fremme ønsket om individualitet og integritet, blandt medarbejderne – her vil man kunne pejle sig ind på de rammer der bedst understøtter ens eget temperament og faglige ståsted som medarbejder – uanset i hvilken funktion.
Vi tror på, at glade medarbejdere giver bedre pleje. Derfor har vi søgt at skal vi skabe en bebyggelse, som skaber optimale arbejdsforhold, med åbne, lyse og funktionelle rum, med korte og overskuelige gangafstande for dem der dagligt skal færdes på stedet.
De to modeller er begge præget af visuel kontakt – både mellem beboere og personale – men også personalet imellem – kodeordet her er – tryghed !

VISION FOR SØLUND SOM BOLIG
Bokvalitet i den private bolig er vigtig i forståelsen af disponeringen af de mange boliger. Vi har lagt mange kræfter i at nedbryde skalaen i den overordnede disponering, og haft fokus på boligen som rammen om den enkelte beboers liv.
Som ved alle andre boliger er det centralt at der er mulighed for at udtrykke og skabe individualitet i ens private plejebolig – vi har derfor været fokuserede på en neutral indretning som understøtter muligheden af, at den enkelte sætter sit eget individuelle præg på sine omgivelser.
Yderligere har vi arbejdet med indentitetsskabelse – i den enkelte bogruppe – med forskellige materiale og farveholdninger – men også i nicher ved boligen som muliggør et eget præg af adkomst og skel mellem privat og fælles.
Vi vil gerne understøtte en ide om Sølund som et minisamfund, hvor der er plads til den enkelte – og hvor den enkelte er synlig som i verden udenfor.
I boligen er et andet mantra – lyset – vi lægger vægt på at sikre så høj og funktionel kvalitet af det indkommende lys som muligt. Her har vi arbejdet med at udnytte lyset forskelligt afhængigt af boligens placering i centret – men også afhængigt af funktionen i den enkelte bolig. Vi har derfor formet lysningerne forskelligt afhængigt af om vinduet er til udkig eller til lysindindfald.
Lys er vigtigt også i fællesområderne – derfor lader vi alle køkkener relatere sig til fællesterrasser og de grønne tage – med udsigt til byen og søerne.
VISION FOR SØLUND SOM ET SELVUDVIKLENDE HUS
Sølund skal være en attraktion for den nære omverden – vi ønsker at invitere indenfor til en verden af åbenhed – med offentlige funktioner og aktiviteter – et samlingssted der bidrager qua funktioner og udformning.
FLEKSIBILITET og BÆREDYGTIGHED – er centrale begreber i vores tanker om det fysiske Sølund. Vi mener at et centralt begreb i at sikre fremtiden i bygningerne er at gøre dem til rammer om en kontinuerlig udvikling – hvilket primært kan fremskaffes gennem stor fleksibilitet og robusthed.
Vi har derfor bygget centret op omkring tanken om foran-derlighed i kraft af fleksible facader og mobile funktionskerner og et fysisk koncept for husets konstruktion som muliggør andre fremtidige indretninger – både i centerdelen og på boligetagerne.
Husenes indbyrdes strukturering er ligeledes tænkt som rammen om et socialt byliv med nicher til privathed. Disse vil også kunne ændre form og indhold over tid – eller patineres med ynde så udviklingen sker naturligt.
Byens Rum møder Haven og alle de store fælles aktiviteter trækkes ind i havens rum, således opstår der rum for udespisning, gymnastik og læsekroge… fællesskab og interaktion med det omkringliggende. Et nøgleord ï fremtidssikring bliver at sikre en social bæredygtighed – vi håber gennem vores indretning af Sølunds ydre – og i centrets indre – at skabe et sted der tiltrækker områdets beboere så der fremover vil være en nyttig sameksistens mellem Sølund og det øvrige kvarter.