ProjektStenager

Stenager Projektbeskrivelse

Kontaktperson: Mauro Lucardi

Stenager

Der er udarbejdet helhedsplan for bebyggelsen, som er opført i perioden 1978 – 1980 og består af 199 boliger fordelt med 94 boliger i rækkehuse i 1 og 2-plan og 105 boliger i etagehuse på 2 og 3 etager. Rækkehusene er opført i indfarvede gullige betonelementer med saddeltag beklædt med røde betontegl, mens etagehusenes saddeltage med bølgeeternit blev ændret til tagpap listedækket.

Til bebyggelsen er tilknyttet en fællesbygning – 200m², samt vaskeribygning – 150m². Derudover er der en materielgård.

Bebyggelsen var opført i sandwichelementer af indfarvet beton. Facaderne havde kraftige tilsmudsninger og en del algebegroninger samt enkelte forekomster af betonskader. Der blev foretaget en generel tilstandsvurdering, hvor det blev anbefalet at renovere tage, vinduer, og badeværelser samt afrensning af facader og gavle med efterfølgende overfladebehandling med karbonatiseringsbremsende maling. Som det fremgår af illustrationerne blev det foreslået, at male med en grå silikat-maling og etablere baldakiner over indgangspartierne og markere disse med en listedækning af dele af facaden. Friarealerne fremtrådte stort set i pæn stand, dog virkede forløbet af Bystien ud for etagehusene noget mistrøstigt. Bystiens forløb gennem bebyggelsen tilførtes nye rumdannende, grønne elementer samt tre torvedannelse ved fælleshuse og legeplads.