ProjektTryg

Tryg Projektbeskrivelse

Kontaktperson: Katja Viltoft

Tryg

FØRSTEPRÆMIE I INDBUDT KONKURRENCE OM “FREMTIDENS ARBEJDSPLADS”, INDRETNING AF TRYGVESTA´S DOMICILER I BALLERUP OG BERGEN.
JJW ARKITEKTER har i samarbejde med designer Kim Fridbjørg, Buildt Identity vundet konkurrencen om ombygningen af TrygVestas domiciler i hhv. Ballerup og Bergen.

DET LEVENDE HUS
Projektet har undertitlen Det Levende Hus og bygger på idéen om et træ, som vokser gennem de to meget forskellige domiciler, og får dem til at opleves som en del af samme virksomhed.
Projektet omfatter ombygning af Tryg to eksisterende domiciler til moderne teknisk og organisatorisk visionære og innovative åbne arbejdspladser. I Ballerup omdannes eksisterende gårdrum til atrier, der fremover vil fungere som del af den fælles arbejdsplads. I Bergen placeres individuelle arbejdspladser langs facaderne og de fælles arbejdsfaciliteter samles på en stor rambla på hver etage.

WORKPLACEDESIGN
Projektets målsætning har været i de store linjer at styrke den identitetsmæssige sammenhængskraft og på det lokale niveau at skabe de bedst mulige arbejdsforhold for den enkelte. Arbejdsprocesser, videndeling og fordybelse har været udfordringerne; møbler, teknologi og rumlige forhold har været virkemidlerne.
AKUSTIKSTRATEGI
I samarbejde med Grontmij-Carl Bro, har JJW i udviklet en akustikstrategi for Det Levende Hus. Lydstrategien arbejder som grundparameter med at skabe akustisk dæmpede og behagelige forhold, der dæmper generende støj men ikke fjerner nødvendig eller stimulerende lyd.
BRUGERPROCES
Som led i udviklingen af Det Levende Hus har der kørt en række parallelle brugerprocesforløb og workshops omkring bl.a. behovsafklaring og udviklingspotentialer og for at klæde de ansatte på til at tage de nye rammer i brug. I forbindelse med indflytning i de nye områder er hver afdeling gennem et træningsforløb, for at være klar til at skulle arbejde på en ny måde.

BÆREDYGTIGHED
Realiseringen af Det Levende Hus er en enestående mulighed for at Tryg kan blive en foregangsvirksomhed inden for bæredygtighed, og Det Levende Hus skal understøtte Tryg “Miljø- og klimapolitik”.