Projektudbygning af panum komplekset

udbygning af panum komplekset

Udvidelse af Panuminstituttet
Panum-projektet er en udvidelse af det eksisterende universitetsbyggeri på Nørrebro, København. Opgaven bestod i en udbygning indeholdende ca. 30.000 m2 biomedicinske laboratorier ca. 3.500 m2 undervisningslokaler og kantine samt ca. 1.500 m2 auditorium.
Konkurrenceteamet valgte at foreslå et alternativ til det ønskede tårn. Teamets analyser pegede nemlig på at et tårn ikke var den optimale indfrielse af konkurrenceprogrammets to hovedønsker: laboratorier i verdensklasse og øget integration med lokalmiljøet.
I stedet foreslog teamet en udvidelse der trods sin beskedne volumen i forhold til det eksisterende Panum kunne forbedre, forny og forøge kvaliteterne ved den eksisterende bygning, samtidig med at den ville skabe sin egen identitet.
Ideen var at udnytte instituttets allerede eksisterende livsnerve: Vandrehallen. Teamet foreslog en åbning og forbedring af Vandrehallen der ville styrke og udvide dens funktion som udvekslingszone i forhold til brugerne, byen og offentligheden.
En række mindre laboratoriebygninger der i dag skærmer for Vandrehallen skulle fjernes og den nye bebyggelse – en række kuber i varieret højde, max. 10 etager – etableres i hele Panums længde, 200 m.
Herved ville man opnå en imødekommende orientering mod byrummet som kunne bidrage til en afmystificering af det eksisterende Panum og skabe bro imellem forskningsmiljøet og byen. Den nye bebyggelse ville spejle Nørrebros skala og arkitektur i et geometrisk varieret bygningsforløb med offentligt tilgængelige tagterasser og cafeer

Adresse: Blegdamsvej, Kbh N
Anvendelse: Forskning/ undervisning
Bygherre: USTB
Konkurrencetid: Juli-September 2010
Etageareal: 30.000 m2