ProjektUrbanplanen

Urbanplanen

 

Urban U2 – Byudvikling i Urbanplanen omhandler renovering af facader, tag – og gavlboliger samt friarealer. Der er behov for at ændre den identitet, der er knyttet til det at bo i Urbanplanen. På trods af en fremsynet bebyggelsesplan med mange varierede boligtyper og store fælles friarealer har området et dårligt ry. I 1984 udskiftede man de oprindelige facadeplader med nye plader, der desværre er af så dårlig kvalitet, at man nu igen må renoverer facaderne > en byggeteknisk ajourføring. Urbanplanen kommer nu med opførelsen af Ørestaden og Amager Strandpark til at indgå i en bymæssig sammenhæng, som den skal matche. Urbanplanen består af i alt fem afdelinger, hvor denne opgave består i at give tre af afdelinger et løft: Hørgården 1 og 2, Remisevænget Nord og Remisevænget Øst.
Indledningsvis har bygherren bl.a. i samråd med proceskonsulenter m.m. bl.a. holdt en ugelang workshop hvor beboerne har været med til at præcisere de tre afdelingers forskellige identiteter: Økologi, Det Urbane og Mangfoldighed.
Entrepriseteamet har arbejdet med de udstukne identiteter for hver afdeling og har deltaget i arbejdsgruppemøder med beboerne, som har inspireret det videre arbejde mod at kunne indstille et dispositionsforslag for byggeudvalget.

Hørgården 1 og 2 består af etageejendomme i 5 etager som modulbyggeri opført i beton i 1967-71. Afdelingen består af 748 boliger fordelt i 11 blokke over 3 større gårdrum.
Temaet “Økologi”, som er Hørgårdens identitet har teamet valgt at styrke ved at beplante facaderne i udvalgte områder. Signalværdien ved de økologiske tiltag i bebyggelsen øges, så Hørgårdens image og beboernes bevidsthed bliver understreget i facadeudtrykket. Det arkitektoniske hovedgreb bryder facaden op i felter, hvor stueetagernes base trækkes op af facaden i bånd. Det bryder det vandrette og giver rytme til facaden. Hovedgrebet definerer felter, hvor altaner og franske altaner kan tilvælges. Disse felter på facaderne bruges til begrønning, hvilket giver Hørgården et grønt og »naturligt« udtryk.

FAKTABOKS
Bygherre: Fællesadministrationen 3B
Areal: 3 afdelinger bestående af HG 748 boliger, RN 480 boliger og RØ 752 boliger.
Byggesum: ca. HG 62 mill. , RN 30 mill, og RØ 65 mill.
Opgaveform: Byggeskaderenovering
Samarbejdspartnere: Enemærke og Petersen a/s, Dominia A/S, GHB Landskabsarkitekter a/s, Bisgaard Landskabsarkitekter, Lisbeth Nørskov, Rekommanderet
Rådgivningsform: Partnering
Opførelsesår: 2007-2012