ProjektVognmandsmarken – AAB afd.103

Vognmandsmarken – AAB afd.103 Projektbeskrivelse

Kontaktperson: Mick Ammentorp

Typer
By og bolig Landskab

Bygherre
AAB

Samarbejdspartnere
Barslund A/S
Juul & Nielsen A/S

Vognmandsmarken – AAB afd.103

RENOVERING & HELHEDSPLAN FOR FRIAREALER MED LAR

IGANGVÆRENDE – projektside opdateres

AAB RENOVERING OG LAR
JJW Arkitekter er totalrådgiver på renoveringen af AAB 103, der ligger i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro og således er en del af klimkvarteret. Bebyggelsen er opført i perioden 1979 – 1981 og består af 11 boligblokke i 4 etager, og de 306 boliger har et samlet boligareal på 21.500 m2. Udover at udbedre byggeskader i badeværelser, på altaner og samt revner i bygningsfundamentet er JJW Arkitekter ansvarlige for et omfattende LAR-projekt.
JJW landskab vitaliserer området – fra slidte gårdrum til indbydende rekreative udemiljøer. Her fjernes jordvolde samtidig med at man stort set bevarer alle eksisterende træer. Vi udvikler friarealerne og indretter alle gårdmiljøer med bløde organiske former. Belægning, græsfelter og beplantning danner en rumlig mosaik af cirkulerende bevægelse og steder til ophold og leg. Aktiviteterne understøtter hinanden og skaber tryghed. Terrænet er reguleret og bidrager i højere grad til at skabe rum, nicher brugsvenlige flader. Omfanget af belægningsoverflader er reduceret og de grønne overflader er øget, hvilket letter den lokale afledning af regnvand i gårdrummene. Derudover består LAR løsningerne dels af en ny permeabel belægning i rummenes centrale del samt samt regnbede bevokset med frodige, varierede plantesammensætninger

FAKTA
Projekt / Renovering af badeværelser og altaner samt helheds¬plan for friarealer med LAR
Sted / Vognmandsmarken, 2100 København Ø
Bygherre / Boligforeningen AAB
År / 2014 –
Areal / 21.498 m²
Byggesum / 97 mio. kr.
Entrepriseform / Storentrepriser
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Entreprenør / Renovering: Juul + Nielsen/ Terræn: Barslund
Ingeniør / Danakon
Arkitekt / JJW
Landskab / JJW
JJW ydelser / Projekteringsledelse, programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, projektforslag, hovedprojekt