PublikationSKOLEBOGEN

Beskrivelse

AT BYGGE SKOLER ER AT BYGGE SAMFUND

Skolen afspejler samfundets værdier i forhold til hvordan de nye små borgere kan blive skolet til kompetente medlemmer af samfundet. Om de skal stå på række, sidde i rundkreds, være fælles eller selvstændige. Om science er vigtigere end historie, eller idræt udkonkurrerer musik. Derfor kan man ikke bygge tidssvarende og visionære skoler uden at vide, hvad de større ideologiske mål er og hvor tendenserne peger hen.

Skolen er samfundets store redskab, når det gælder om at skabe sammenhængskraft i samfundet, og give næste generation både faglige og sociale kompetencer, der baner vejen for at de kan blive succesfulde samfundsborgere, der kan skabe mening i tilværelsen. En ramme for at både læring og dannelse kan udfolde sig. Skolen er et redskab til at skabe skønne børneliv og oplevelser man tager med sig. Men det er også et redskab, der kan bruges til at løse store udfordringer: social mobilitet, inklusion eller manglende fysisk bevægelse. Og et redskab der skal drives og trimmes og effektiviseres hele tiden.

Som arkitekter har vi ansvaret for at tegne de skoler, som kan opfylde disse mange og nogle gange modsatrettede mål. Holdningerne til hvordan skolen skal være, er ofte meget stærke og vidt forskellige: Skal begrebet klasseværelse fastholdes eller skal det helt opløses til fordel for større fællesarealer? Skal eleverne inddeles i årgange eller i trin, eller måske i dynamiske grupper defineret af børnenes udviklingsniveau? At tegne en skole er en opgave vi kan kun løse, hvis vi arbejder sammen med skolefolk og politikere, som tør gøre sig tanker om fremtiden og vælge til og vælge fra. I samspil med dem kan vi udvikle den fysiske skole og de kan udvikle de pædagogiske og didaktiske retningslinjer for det skoleliv, der skal foregå i den.

At bygge skoler kræver holdning, viden og handling. En holdning til verden omkring os og kvaliteten af de fysiske omgivelser, vi mener vores børn fortjener. Stor viden om pædagogiske tendenser og erfaringer fra fungerende skoler. Og mod til at handle og bygge hver skole ud fra dens ståsted og vision, selv om man ikke kender fremtiden.

JJWS SKOLEBOG er en opsamling af vores erfaringer med at bygge skoler. Vi har zoomet ind fra det store perspektiv SKOLEN OG SAMFUNDET, taget fat på SKOLENS STRUKTUR og er gået længere og længere ind i SKOLENS RUM.

God læselyst
Katja Viltoft, JJW Arkitekter
November 2017

Download

Download: SKOLEBOGEN

Kontakt

Kontaktperson: Katja Viltoft

Henter Billede