Bygherrerådgivning

BYGHERRERÅDGIVNING/

Med udgangspunkt i mere end 30 år som praktiserende arkitekter tilbyder JJW tidlig rådgivning og bygherrerådgivning. Vores store interne specialistnetværk har konkrete praksiserfaringer fra byggede projekter, og med indgående erfaring i at styre den fulde proces fra de indledende tanker til ibrugtagning af det færdige byggeri, hjælper vi private og offentlige bygherrer, med at forme og gennemføre projekter, der lever op til bygherres ambitioner og ønsker uden at miste fokus på arkitektonisk kvalitet og økonomi.

I tæt samarbejde med vores kunder danner vi et let overskueligt overblik over behov, bindinger, muligheder og succeskriterier. Vi udformer og afprøver udviklingsscenarier og på baggrund af afprøvning med projektets interessenter forankrer vi projektet i organisationen, sammenfatter let overskuelige beslutningsgrundlag og implementerer beslutningerne inden for de aftalte rammer.

OPGAVER: Screening/ Helhedsplaner/ Forretningsførelse, Almene boliger/ Interessentanalyse/ Brugerprocesser/ Scenarieanalyse/ Økonomi/ Tidsplanlægning/ Tilstandsrapporter/ Risikoanalyse/ Programmering/ Lejerådgivning/ Udbudsstrategier/ Udbudsdokumenter/

 

EKSEMPEL / UDDANNELSE
UCC CARLSBERG / BYGHERRERÅDGIVNING

UCC har samlet alle deres uddannelser i Københavnsområdet i et nybygget campus i Carlsberg Byen. Campus Carlsberg bliver derved Nordeuropas største uddannelses- og forskningsmiljø på det pædagogiske område og UCC samler forskning og uddannelser til pædagog, lærer, tekstilformidler mfl.
Campus Carlsberg har et bruttoareal på ca. 57.000 m2 fordelt på otte etager og er placeret ved den nyåbnede S-tog station, Carlsberg.
Sammen med D|K2 og Balslev rådgivende ingeniører har JJW Arkitekter gennem de seneste 5 år været bygherrerådgivere for UCC. Vi har med afsæt i et tidligere udarbejdet byggeprogram bl.a. stået for brugerinddragelsesproces og udarbejdelse af program. Derudover har JJW Arkitekter været ansvarlige for strategier for design, kunst og skiltning, samt design af specialinventar og indretning af undervisningsmiljøer, fagmiljøer for undervisere, konsulenter og forskere og de administrative miljøer.

Sted / Carlsberg, 1779 København V
Bygherre / UCC Carlsberg
Areal / 57.000 m²
Byggesum / 1 mia. kr.
Rådgivningsform / Bygherrerådgivning og lejerrådgivning
JJW ydelser / Brugerinddragelse, bygherrerådgivning ifbm. udbud i totalentreprise og indretning.

Flere uddannelsesprojekter her: Grøndalsvænge Skole / Sluseholmen Skole / Katrinedal Skole / Skolen i Sydhavnen /

 

EKSEMPEL / ERHVERV
SØFARTSSTYRELSEN / LEJERÅDGIVNING

I området omkring den tidligere Henkel Sæbefabrik er et bygningskompleks fra forskellige epoker blevet renoveret og ombygget til et sammenhængende domicil i 4 etager for Søfartssyrelsen med fokus både på bygningens historie og det moderne samfunds ønsker og krav til bæredygtighed.

Som lejerrådgivere arbejder JJW for, at lejers behov for fysiske omgivelser der understøtter deres virksomhed skal blive tilfredsstillet i denne bygning. Vores rolle omfatter derfor en bred vifte af opgaver – fra brugerproces, tilpasning af planløsning og materialer, til inventarprojekt, grafisk profil, opfølgning på byggeplads og afleveringsforretning.

Sted / Carl Jacobsensvej, Valby
Bygherre / Søtoftegård A/S
Areal / ca. 8000 m²
Opgaveform / Bygherrerådgivning / Lejerrådgivning
JJW ydelser / Bygherre / Lejerrådgivning
Herunder tilpasning af planløsning og materialer,
afklaringer med rådgivere og teknikere, inventarprojekt, grafisk profil, opfølgning på byggeplads og afleveringsforretning.

 

EKSEMPEL / PLEJEBOLIGER
MANUAL FOR INDRETNING AF PLECENTRE / TIDLIG STRATEGISK RÅDGIVNING/

At planlægge disponeringen og indretningen af et plejecenter kræver specialviden. Processen er tidskrævende og involverer både beboergrupper, personale, forvaltninger, specialister og byggebranchens fagrupper. Alle disse aktører kan hver især bidrage med nyttig og relevant viden om disponering og indretningen af plejecentre, der bedst muligt tilgodeser fremtidige brugere. En gennemtænkt og bearbejdet indretning har stor betydning for en en attraktiv bolig med oplevelser af kvalitet, tryghed og trivsel i hverdagen. Det tæller også dagligdagsaktiviteter, selvhjulpenhed og tilgængelighed samt hensyn til de ansattes trivsel og arbejdsmiljø.

JJW Arkitekter har i samarbejde med Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune udviklet en manual for disponering og indretning af plejecentre, der danner grundlag for opførelse af nye plejecentre, ombygning og løbende tilpasning af kommunens plejecentre. Manualen er en vejledning, der kan hjælpe med at træffe de rigtige beslutninger fra starten, så eventuelle fejlindkøb minimeres og dyre ændringer kan undgås. Materialet behandler planlægningsproces, byggeri, rum og inventar og henvender sig til både personale, projektledere rådgiverere og leverandører.

Bygherre / Københavns Kommune, Sundhedsforvaltningen
Rådgivningsform / Tidlig strategisk rådgivning
JJW ydelser / Udvikling af strategi / Struktureret erfaringsopsamling / Udvikling af manual for kommende projekter i sundhedsforvaltningen

Flere plejeboligprojekter her: Fælledgården Plejecenter / Hørgården Plejecenter / Hornbæk Plejecenter / Botilbud Ebberød / Ørestad Plejecenter /

 

EKSEMPEL / BOLIGRENOVERING
STADIONKVARTERET / HELHEDSPLAN

Stadionkvarteret med 1235 boliger fra slutningen af 1950’erne, stod med alle de kerneudfordringer der typisk knytter sig til det før-industrialiserede byggeri: Overvægt af små boliger med stort tomgangstab, indeklimaproblemer, nedslidte installationer og stigende vedholdelsesudgifter til tag, vinduer og murværk.

Renoveringer af denne bygningskategori er risikofyldte fordi den håndværksmæssige opførelsesmetode efterlader stor usikkerhed om skadernes omfang og beskaffenhed med stor variation og uforudsigelighed, ikke blot fra blok til blok men fra opgang til opgang.

Gennem en omfattende registrering, verificering, risikoanalyse og brugerproces var JJW Arkitekter med til at afklare og afgrænse projektets løsningsrum og etablere klare fælles succeskriterier. For at minimere risici, der fører til budget- og tidsplanoverskridelser, blev projektet udført i et IPD-lignende involverende samarbejde mellem boligselskabets driftsansvarlige, entreprenøren og rådgivere.

Resultatet af samarbejdet er blevet en social bæredygtig afdeling, med tilgængelighedsboliger i fremtidssikret kvalitet, til en husleje der er til at betale. Projektet blev færdig 6 mdr. før tid inden for det givne budget.

Projekt / Almene boliger, helhedsplan, byggeskaderenovering.
Sted / Stadionkvarteret afd. 9 – 2600 Glostrup
Bygherre /Glostrup Boligselskab
Areal / 97.368 etagemeter – 1235 boliger
Byggesum / ca. 1 mia kr.
Rådgivningsform / Totalrådgivning
JJW ydelser / Udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplan, herunder brugerinddragelse, programmering, projektering, projekteringsledelse, fagtilsyn, byggeledelse og landskab.

Flere renoveringsprojekter her: Partnerskabet &Os m. KAB / Bellahøj / Søndermarken / Urbanplanen

Henter Billede