Arbejdsområde By og bolig

Tilgang

BY OG BOLIG/

Feltet går fra den mindste til den største skala. At arbejde med boliger kræver et helhedssyn, der rummer både beboere, byområder, bæredygtighed og socialkulturel forståelse. At arbejde med boligen spænder fra at iscenesætte det helt nære til at arbejde med den udveksling boligen har med sin kontekst og dermed sit fællesskab med omverden. Afdelingen er underopdelt i NYBYG og RENOVERING

OPGAVER: Almene boliger / Private boliger / Plejecentre / Renovering / Helhedsplaner / Udearealer

RÅDGIVNING: Totalrådgivning / Brugerprocesser / Beboerprocesser / Indretningsrådgivning / Landskabsrådgivning

kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

Kontaktperson: David Ploug

Projekter

Henter Billede