Magdalena Kremers Bugge Arkitektstuderende
Praktikant

Magdalena Kremers Bugge er praktikant hos JJW Arkitekter og arkitektstuderende på Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole. Hun er på 6. semester ved Institut for bygningskunst, by og landskab.

Magdalenas arbejde tager udgangspunkt i den landskabelige og historiske kontekst. Hun interesserer sig for, hvordan vi som mennesker møder vores omgivelser – både i den store skala, hvor organiseringen af byer og byrum spiller ind, og i den menneskelige skala, hvor materialet er centralt for formgivning og udvikling af potentialer.

Profil

Stilling: Arkitektstuderende
Praktikant

Email: MKB@JJW.DK
Hos JJW siden: 2020

Henter Billede