Magdalena Kemers Bugge Arkitektstuderende
Praktikant

Magdalena Kemers Bugge er arkitektstuderende på Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og praktikant hos JJW Arkitekter.

Stilling: Arkitektstuderende
Praktikant

Email: MKB@JJW.DK
Hos JJW siden: 2020