Peter Sager Bygningskonstruktør MAK

Peter Sager er bygningskonstruktør MAK. Peters rolle som projekt- og projekteringsleder, er at være projektets gennemgående koordinerende figur på det taktiske niveau, gennem alle faser. Klare og tydelige kommunikationsveje og procedurer er fundamentet for hans centrale rolle i projektgruppen. De respektive fagprojektledere – arkitekter, ingeniører, landskabs-arkitekter – refererer alle til Peter, hvilket skaber enkelthed i kommunikation og kommandoveje i et kompleks projekt, med mange aktører.

Peter varetager også kommunikation mellem rådgiver og bygherre, statusrapport og overordnet økonomistyring.

Profil

Projekter

Henter Billede