ProjektSøfryd

Uddrag

Totalentreprisekonkurrence, vundet Januar ´11.

Projektbeskrivelse

Søfryd Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Ole Hornbek

Nyheder

X

Søfryd

Søndergård i Måløv i Ballerup Kommune er en større parkbebyggelse anlagt omkring en kunstig sø.
Nybyggeriet er beliggende ved indkørslen til området. Nybyggeriet består af et længehus og to punkthuse med adgang via Søndergårds Allé, hvor der anlægges P-pladser til beboerne..
Haverummet er landskabeligt bearbejdet med stier, beplantning og opholdsarealer, der mod syd åbner sig mod søen.

Der opføres fra 2011 med ibrugtagning ultimo 2012, 56 boliger som 2, 3 og 4-rums boliger med et gennemsnits-areal på 100 m2.
Boligerne har alle niveaufri adgang via elevator i trapperum. De er smukt gennemlyst og har adgang til en eller to terrasser. Penthouselejlighederne har adgang til tagterrasser.

Byggeriet udføres i 5 etager hvor øverste etage udføres som en penthousetage. Facader udføres i lyse hvide tegl og penthouse i mørk naturskifer.
Bygherren har haft fokus på at lade byggeriet udføre med en så bæredygtig energiforsyning som mulig.

Nybyggeriet udføres med en højisoleret klimaskærm og energiforsynes bl.a. med solenergibaseret el-produktion til varmepumper, der driver det radiale jordvarmesystem.

Henter Billede