Arkitektonisk adfærd

TILGANG

Vores tilgang til at arbejde med arkitekturen har sit udspring i et ønske om at oparbejde en særlig arkitektonisk adfærd, hvor hjørnestenene er videndeling, helhedssyn og kreativitet med et yderligere fokus på bæredygtighed og socialkulturel forståelse. Hos os handler arkitektur altså ikke om én bestemt stil, men snarere om forholdet til kunden og det, vi kalder arkitektonisk adfærd. En betegnelse, hvis indhold er under konstant udvikling og forandring, men som for tiden indholdsudfyldes af følgende elementer;

SÆRLIGGØRELSEN AF DET ALMINDELIGE

Vi gør de hverdagsrum, vi alle sammen har brug for, til noget helt særligt. Vores vision er at tage samfundsmæssigt ansvar og skabe skræddersyede rum, der matcher brugerens virkelighed.

DEN NYSGERRIGE I KLASSEN

Vi er nysgerrige arkitekter, der elsker at udfordre egne og andres idéer. Vi inddrager og samarbejder. Og vi tør godt læne os op af andre og bevæge os ud over udover vores vante rammer.

HOLDNING +VIDEN +HANDLING

Vi VIL noget. Vi har en samfundsmæssig, økonomisk og æstetisk holdning. – Vi VED noget, og den viden vi ikke har, skaffer vi. – Vi GØR noget. Det er først, når der er handling bag visionerne og vi skaber værdi for bygherren og brugeren, at vi har succes som arkitekter.

VÆRKSTEDSKULTUR

Vi er et værksted, hvor der er plads til at diskutere, eksperimentere og udvikle. Hvert projekt får lov til at folde sig ud gennem en involverende proces og dynamisk feedback.

FRA DRIFT TIL IDÉ

Det er i kundens drift, at nye brugerbehov opstår. Derfor er det her, vi skaffer os indsigt i kundens univers og får indblik i baggrunden for det enkelte projekt. Det gør vi ved at lytte, spørge og bruge vores stedssans. Det er i denne interaktion, vi skaber tryghed og mulighed for at innovere.

TRE BUNDLINJER

Vores vison er at skabe nyskabende og samfundsengagerede løsninger. Derfor arbejder vi med tre bundlinjer; arbejdsglæde, faglig kvalitet og konsolidering, fordi alle tre er afgørende for at skabe værdi og mening for alle involverede parter i et byggeprojekt. De tre bundlinjer fungerer i samspil og understøtter hinanden – ingen af dem kan stå alene.