Afdelinger

DE TRE AFDELINGER

BY OG BOLIG – underopdelt i NYBYG og RENOVERING/
Feltet går fra den mindste til den største skala. At arbejde med boliger kræver et helhedssyn, der rummer både beboere, byområder, bæredygtighed og socialkulturel forståelse. At arbejde med boligen spænder fra at iscenesætte det helt nære til at arbejde med den udveksling boligen har med sin kontekst og dermed sit fællesskab med omverden.
OPGAVER: Almene boliger / Plejecentre / Det 4. hjem / Renovering / Helhedsplaner / Indretning / Landskab

LÆRING OG KULTUR/
At arbejde med skoler og kulturinstitutioner spænder fra at bygge rum til læring og samling med plads til den enkelte, de mindre grupper og de store fællesskaber – til at skabe bygninger, byrum og udearealer der forbinder os mennesker på tværs i inkluderende rammer.
OPGAVER: Daginstitutioner / Skoler / Gymnasier / Universiteter / Forsamlingsrum / Svømmehaller / Udstillingsrum / Indretning / Landskab

ERHVERV OG SUNDHED/
Arbejdet indenfor dette felt drejer sig i høj grad om at iscenesætte og forstå hverdagsrum. Vi arbejder med at skræddersy erhvervs-, laboratorie- og sundhedsbyggeri ud fra brugernes kerneværdier og arbejdsmetoder, med god akustik, indeklima, energioptimering
og brugerinddragelse, som arbejdsmetode. Begge kompetencefelter er stærkt knyttet til viden og strategiske løsninger, hvorfor det er lykkedes os at opbygge et synergifelt mellem de to.
OPGAVER: Hospitaler / Laboratorier / Erhverv / Arbejdsrum / Indretning / Landskab

Henter Billede