1. spadestik på Blokland

Fredag den 3. marts blev det første spadestik taget til udførelsen af den ambitiøse helhedsplan for Blokland i Albertslund.

Sammen med Vridsløselille Andelsboligforening, BO-VEST, Albertslund Kommune, Danakon og beboerne har JJW som totalrådgiver arbejdet med at gøre helhedsplanen for de 303 boliger i foreningen til virkelighed siden 2019. Derfor er det en stor glæde nu at se de dygtige håndværkere fra NCC og HedeDanmark rulle ind og starte udførelsen op!

Visionen er at udvide udbuddet af attraktive boliger, bl.a. med etablering af boliger med øget tilgængelighed, ombygning og ændring boligtyper samt etableringen af nye tagboliger, at styrke identiteten og fællesskabet i afdelingen og øge bebyggelsens iboende kvaliteter på alle tre bæredygtighedsparametre – socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Både beboere, boligfolk, entreprenører, politikere og embedsmænd deltog i fejringen af, at renoveringen nu er sat i gang. Fra JJW deltog partner Ole Hornbek, der i sin tale takkede alle de involverede parter – ikke mindst beboerne og BO-VEST:

”Vi synes selv, at vi har skabt det rigtige projekt til det nye Blokland, men det var selvfølgelig aldrig blevet realiseret uden hjælp fra jer beboere – og særligt dem der har involveret sig i følgegruppe/byggeudvalg, som sammen med projektledelsen fra BO-VEST har været med til at skabe rammerne for det projekt, som nu realiseres.”

07/03/23

Henter Billede