1. SPADESTIK TIL NYT TORV

Mandag den 13. maj blev det første spadestik til anlægget af det nye torv i Nykøbing taget. Med det er første etape af en omfattende byfornyelse af Nykøbing bymidte sat i gang.

JJW Arkitekter vandt, i december 2017, en arkitektkonkurrence for udvikling af Nykøbing bymidte med et forslag, der af dommerkomitéen blev rost for at trække på eksisterende potentialer og skabe en sammenhængende bymidte med nye muligheder. Projektet er siden blevet tilpasset i dialog med Guldborgsund Kommune, og er altså nu klar til udførelse.

Det nye torv anlægges, så det kan tilpasses de aktiviteter, der foregår på torvet i løbet af året. En del af torvet nedsænkes og dedikeres for eksempel til ”Byens Plads”, hvor 4 meter høje master kan flyttes rundt med mulighed for at ophænge alt fra filmlærreder til hængekøjer og overdækning – eller fjernes helt for at give plads til koncerter og andre events. På det nye torv er der også blevet plads til en lille scene, og det bliver muligt at tage et hvil i ”Lunden” med japanske kirsebærtræer. På både torv og i de tilstødende gader er der arbejdet med synlig klimasikring, hvor regnvand ledes ud mod sundet i åbne vandrender.

Første etape af byfornyelsen forventes at stå færdig senere på året, mens anden etape, der styrker de omkringliggende gader og skaber et stærkt handelsbånd med tæt forbindelse til torvet igangsættes i 2020.

Projektet udføres i samarbejde med Niras og entreprenør Troels Jørgensen samt Friis Andersen Arkitekter, der udfører byggeledelsen.

21/05/19

Henter Billede