BÆREDYGTIGHED OG TOTALØKONOMISK SUCCES

 

Bæredygtighed er ikke bare en nødvendighed. Det er en kvalitet, vi kan vælge eller insistere på!

 

Nina Kovsted, administrerende direktør hos JJW Arkitekter A/S, fortæller på BLC’s lærings- og undervisningsplatform BLCview om, hvordan BÆREDYGTIGT BYGGERI kan gøres til en TOTALØKONOMISK SUCCES.

JJW Arkitekter har lang erfaring med at bygge bæredygtigt og bæredygtighed er kernen i vores arkitektoniske tilgang.

Vores erfaringer omfatter bl.a. byggeriet af vores eget domicil, ’Værkstedet’ fra 2007. Værkstedet er skabt ud fra en helhedsorienteret værdibaseret tilgang, med et ønske om en inspirerende, mangfoldig og fleksibel arbejdsplads som ramme for kreativitet og videndeling. Som led i et pilotprojekt, og som ét af de første eksisterende kontorbyggerier herhjemme, blev Værkstedet i 2016 DGNB-certificeret med guld. Certificeringen bekræftede, hvor vigtige de værdier, som har ligget til grund for Værkstedet er i forhold til at opnå kvalitet i byggeriet.

Certificeringen bekræftede, at det er muligt, at skabe arkitektur, som er både værdibaseret og bæredygtig, med dokumentationen af minimale driftsudgifter, højere effektivitet og trivsel blandt medarbejderne,

For os er spørgsmålet ikke om vi skal arbejde med bæredygtighed i byggeriet, men derimod hvordan vi skal bygge bæredygtigt – i den forbindelse også, hvordan bæredygtigt byggeri kan bidrage til at skabe balance mellem den totaløkonomiske succes og kvaliteten af et byggeri.

Hos JJW har vi de senere år arbejdet indgående med at styrke vores kompetencer indenfor bæredygtigt byggeri, bl.a. med 9 DGNB-konsulenter og en auditør. Vi anvender DGNB-systemet som en integreret del af designprocessen og ser det som et effektivt værktøj til at sikre balance mellem miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed gennem en helhedsorienteret tilgang og bæredygtige processer, samt til at skabe merværdi og fremtidssikring gennem totaløkonomiske beregninger og verificeringer af anlæg, drift og vedligehold.

Hør Ninas oplæg på BLCview.

02/07/18

Tilknyttet JJWærksted

Henter Billede