20 ÅRS SKOLEBYGGERI

Skolen i Sydhavnen er en utopi, der er blevet realiseret – Morten Biering, skoleleder Skolen i Sydhavnen.

 

Københavns lærerforening har udgivet en journalistisk single ”Om tyve års skolebyggeri i Københavns Kommune”. Peter Garde, tidligere redaktør af Københavns Kommuneskole, har fulgt udviklingen af de Københavnske skolebyggerier på tæt hold og beskriver de gennemgribende ændringer i fire dele. Del 4 beskriver Ørestad Skole og Skolen i Sydhavnen, der er kåret som verdens bedste uddannelsesbyggeri og oplever til stadighed stor interesse fra skolefolk, politikere, embedsmænd samt journalister fra hele verden.

Skolelederen har lige ansat ni nye lærere, og han har bemærket, at mange ansøgere gør sig umage med at målrette deres ansøgninger meget præcist, så de passer ind i skolens maritime og naturfaglige profil. ”Det gælder også tysklæreren. Vi tænker også naturfagene ind i de humanistiske fag. Vi får meget bevidst udformede ansøgninger, der viser, at ansøgerne virkelig har overvejet deres ønsker og vores behov”,  fortæller Morten Biering.

 

Læs alle fire dele her eller spring direkte til Del 4 her.

ARKITEKTUREN UNDERSTØTTER PÆDAGOGIKKEN
Den journalistiske single giver et godt overblik over de seneste 20 års skolebyggerier i København – fra dengang skolerne var nedslidte og forsømte til nutidens moderniserede, udbyggede og nybyggede skoler, der imødekommer skolereformens nye fokuspunkter.

Skolens ansatte oplever naturligvis også glæden ved at arbejde i tidssvarende bygninger og inspirerende arkitektur, der ikke bare gentager velkendte løsninger, men som åbner for oplevelser og nye pædagogiske muligheder. Hver dag på en skole stiller krav om kreativitet, meningsfuldhed, lyst og en vis æstetik. Arkitektur og pædagogik har en hel del til fælles.

 

afslutter Peter Garde den journalistiske single.

LÆS OGSÅ: Arkitektur med merværdi

03/05/17

Tilknyttet SKOLEN I SYDHAVNEN

Henter Billede