20O NYE KOLLEGIEBOLIGER PÅ DTU

DTU er en af Danmarks mest ambitiøse campusudviklere og arbejder målrettet på at sikre udveksling mellem universitet, erhvervsliv og Lyngby. Nu opfører totalentreprenør B. Nygaard Sørensen i samarbejde med JJW Arkitekter og Bascon et nyt kollegie på DTU Campus Lyngby: Hempel Kollegiet, DTU.

Kollegiet administreres af KAB, Wissenberg A/S er bygherrerådgiver for H-kollegie Fonden, som er bygherre på projektet. Kollegiet bliver hjem for 200 danske og internationale studerende, bidrager til at skabe et multifunktionelt campusområde og understøtter DTU’s miljømæssige og sociale bæredygtighedsambitioner.

KOLLEGIER SKABER EN LEVENDE CAMPUS
DTU modtager hvert år hundredvis af internationale studerende. Omkring en tredjedel af universitetets 3.270 kandidatstuderende er fra udlandet. De 200 nye boliger i Hempel Kollegiet, DTU kan lette boligjagten for dem. Samtidigt vil kollegiet skabe mere liv på Lyngby Campus, siger Claus Nielsen, universitetsdirektør ved DTU:

“Hempel Kollegiet, DTU vil afhjælpe manglen på studieboliger i vores område. Hempel Kollegiet, DTU vil desuden skabe mere liv på vores campus i Lyngby, hvor vi allerede har over 1.000 studerende boende. Opførelsen af Hempel Kollegiet, DTU understøtter vores vision om en levende campus, der aldrig lukker, men som pulserer 24-7”

 

ET BÆREDYGTIGT PROJEKT
Søren Wendel Meyer er projekterings-, salgs- og marketingchef i B. Nygaard Sørensen. Han fortæller:

”Bæredygtighed er en del af en helhedsorienteret tankegang baseret på valg, som afbalanceres i forhold til miljømæssige, sociale og økonomiske hensyn, vi udvikler med JJW Arkitekter. Vi har i projekteringen af Hempel Kollegiet, DTU arbejdet meget tæt og konstruktivt med vores underrådgivere, og processen har givet stor værdi til bygherrens byggeri.

 

Lars B. Lindeberg er partner og leder af Læring & Kultur hos JJW Arkitekter fremhæver projektets sociale bæredygtighedspotentialer:

”Det sociale er afgørende for et godt uddannelsesforløb, og i Hempel Kollegiet, DTU sætter vi fokus på samspillet mellem det sociale og læringsprocesser. Vi har udviklet det sociale rum som en gennemprøvet tilgang til uddannelses- og kollegiebyggerier. På DTU er det sociale rum både de store fællesskaber, muligheden for at møde virksomheder og invitationen til at blive en del af Lyngby. Samtidigt sikrer vi, at de studerende føler sig hjemme i de mindre boenheder, hvor de bliver en del af et mere intimt fællesskab. Det sociale rum er et socialt bæredygtighedspotentiale, vi tilbyder de 200 internationale studerende, der skal bo på Hempel Kollegiet, DTU”.

 

Byggeriet af Hempel Kollegiet går i gang forår 2016 og kollegieboligerne er klar til indflytning i forbindelse med studiestart efterår 2017.

FAKTA
Hempel Kollegiet, DTU
Bygherre: H-Kollegie Fonden
Totalentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
Arkitekt: JJW Arkitekter
Landskab: JJW Landskab
Ingeniør: Bascon
Administrator: KAB
Bygherrerådgiver: Wissenberg
Areal: 7.400 m2
År: 2015 – 2017

18/11/15

Henter Billede