216 ”NYE” BOLIGER AFLEVERET

Boligforeningen AAB’s Afdeling 111 på Amager – Parkskellet har de sidste tre år været igennem en gennemgribende totalrenovering af både boliger og landskab, og tirsdag den 7. august blev den sidste af de i alt 20 blokke afleveret til indflytning.

JJW har som totalrådgiver udarbejdet og gennemført en omfattende helhedsplan, som reetablerer de kvaliteter bebyggelsen oprindeligt havde ved sin opførelse i starten af 1940’erne. Et omfattende skimmelproblem som tvang beboerne til fraflytning er blevet afhjulpet, og bebyggelsen og lejlighederne er blevet tilpasset nutidens boligbehov ved bl.a. ved at renovere og modernisere badeværelser og installationer, omdanne de små køkkener til rummelige køkken-/alrum, samt at etablere mekanisk ventilation i samtlige boliger. Facaderne er blevet efterisoleret, og der er blevet lavet nye skalmursfacader og skiftet vinduer, døre og altaner. Resultatet er, at bebyggelsen og de 216 lejligheder i dag stort set fremstår som nye.

Afdelingen har som en del af helhedsplanen fået et nyt fælleshus, der i samspil med den omfattende bearbejdning af uderummene, er med til at skabe mange nye muligheder og fælles mødesteder for beboerne.

Som en del af renoveringen er lejlighederne i tre af blokkene blevet sammenlagt til større boliger, ligesom der er lavet tilgængelighedsboliger i tre øvrige blokke. Helhedsplanen understøtter på den måde et mål om at skabe en mere blandet beboersammensætning i afdelingen.

Lejlighederne er siden 2016 løbende blevet taget i brug, som blokkene er blevet færdige, men nu kan de sidste beboere altså også komme tilbage på plads, så afdelingen igen er fuldt beboet. Tilbage står en del af landskabsbearbejdningen, som JJWs landskabsafdeling er ansvarlig for. Arbejdet vil pågå indtil efteråret 2019.

10/08/18

Henter Billede