Almen renovering med beboerne

ALMEN RENOVERING MED BEBOERNE
Renovering af almene boliger skal ikke blot udføres FOR beboerne, men MED beboerne.

De almene boliger i Danmark er kendetegnet ved et udviklet beboerdemokrati. Beslutninger træffes på demokratisk vis, og alle beboere har mulighed for at deltage.

Derfor er forståelse for beboerdemokratiet og processerne i de almene boligforeninger afgørende for at kunne samarbejde effektivt med beboere og boligforeninger om udvikling af deres boliger og skabe flotte resultater i både proces og projekt.

Netop godt samarbejde og involvering af beboerne gennem udvidet beboerdemokrati har været medvirkende til, at en omfattende renovering og fornyelse af mere end 1.200 almene boliger i Stadionkvarteret i Glostrup er blevet en succeshistorie. Her har JJW Arkitekter, som totalrådgiver gennem 10 år, været ansvarlig for udviklingen af rammerne om de mange tusinde beboeres liv og hverdag. Ekstra beboerinvolvering på projektet har medført, at beboerne har taget medejerskab til projektet, og løbende systematisk opsamling af beboernes hverdagsviden har endvidere bidraget til væsentlige forbedringer af projektet.

Alt dette kan du læse mere om i Danske Arkitektvirksomheders nye publikation RENOVERING, der indeholder en række eksempler på bæredygtige renoveringer af almene boliger med økonomisk, social og miljømæssig merværdi. Renoveringen af Stadionkvarteret er med som eksempelprojekt, og du også kan læse mere om, hvordan optimering af byggeflow nedbragte udførelsestiden på Stadionkvarteret, så det samlede projekt kunne færdigstilles et halvt år før tid.

Hent hele publikationen hos Danske Arkitektvirksomheder.

www.danskeark.dk/content/renovering

Helhedsplanen på Stadionkvarteret er udført i tæt samarbejde med Glostrup Boligselskab, Danakon, Enemærke & Petersen og Kuben Management.

10/09/20

Tilknyttet STADIONKVARTERET

Henter Billede