AMIRALSSTADEN – DE NYE GENERATIONERS BY

Så har Team JJW Arkitekter afleveret og præsenteret Fase 2 af parallelopdraget om byudvikling i Amiralsstaden, Malmø. Teamets forslag hedder ”Amiralsstaden – De nye generationers by”.

FYSISKE FORANDRINGER KOMBINERET MED FINANSIELLE OG ORGANISATORISKE STRATEGIER
Tæt sammenhæng mellem fysiske forandringer, finansielle og organisatoriske strategier samt sociale initiativer skaber grundlag for en positiv udvikling af bydelen. Målet er at skabe et trygt og stimulerende miljø, hvor uddannelses-, beskæftigelses- og sundhedsniveauet modsvarer resten af Malmøs. Det handler om at omdanne området fra et modernistisk boligkvarter til et blandet og levende byområde via to fysiske hovedgreb: 1) Byrumsudvikling før bebyggelse og 2) Fortætning med diversitet.

STATION ROSENGÅRD
Det i dag monofunktionelle byområde inddeles i fem mindre zoner, der skaber potentialet for en udvikling af Rosengården. Teamet foreslår, at Amiralsstaden opgraderes med karakterfulde byrum, funktionsblanding, variation og nye attraktioner – alt sammen i tæt samarbejde med de lokale aktører.

De fysiske forandringer er i første omgang koncentreret omkring den kommende Station Rosengård, der er afsættet for udviklingen. Her foreslår Team JJW Arkitekter et multifunktionelt byggeri, der både indeholder stationsentré, kunsthal / interaktivt kulturværksted, madtilbud, erhverv, foreningslokaler og penthouselejlighed.

Derudover indeholder oplægget et forslag til campusområde overfor stationen i form af et mødested for uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og kreative privatpersoner. Målet er, at skabe et væksthus for innovation og offentlige/privat partnerskaber med fokus på start ups og med byens bedste maker space. Et andet centralt udviklingsområde er Rosengårds eksisterende butikscenter, hvor der aktuelt er iværksat en stor forandringsproces.

GRØN INFRASTRUKTUR
Forslaget indeholder derudover en grøn infrastrukturstrategi, der skaber grundlag for et rigt og mangefacetteret socialt liv. Den grønne byrumsstategi omfatter både borgernes bevægelsesmønstre og byens sociale rum, rummer en bevidst træstategi både ift. bevaring og nyplantning og indeholder desuden en række blå-grønne nedslag med rekreativ udnyttelse af regnvand. Hermed klimasikres området, samtidig med at der tilføres en række nye karakterfulde, rekreative og æstetiske kvaliteter.

Ud over de rent fysiske aspekter adresserer udviklingsstrategien

– en samlet vision for området
– en samlet investeringsplan for udviklingens første etape
– et bud på en ny organisation
– et bud på den fortsatte proces med en bred borgerinvolvering
– en række bud på sociale initiativer

Parallelopdraget er arrangeret af Malmö Stad, MKB og Trianon AB. Forslaget kan sammen med de andre teams bud ses på Malmö Stads hjemmeside 

Udover JJW Arkitekter består Team JJW Arkitekter af J+S Projektutveckling, Camilla Hedegaard Møller, Birgitte Mazanti og René Kural.

Styregruppen gennemgår aktuelt de indkomne forslag og tager efterfølgende stilling til det videre forløb.

 

24/04/17

Henter Billede