Anders Holst Jensen 60 år

ANDERS HOLST JENSEN 60 ÅR MANDAG D. 22. SEPTEMBER

ARKITEKTUR FORPLIGTER

Anders Holst Jensen, Arkitekt MAA, er administrerende direktør og medindehaver af JJW ARKITEKTER. Efter sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1981 arbejdede han i en kort periode på Henning Larsens tegnestue, hvorefter han var tilknyttet Anna Maria Indrio og Poul Jensens tegnestue, hvilket i 1983 blev afløst af en ansættelse på Lauge Juuls tegnestue.

I 1986 grundlagde han sammen med Kaj Frederik Wohlfeldt og Peter Jørgensen tegnestuen Jensen, Jørgensen og Wohlfeldt, der i dag hedder JJW ARKITEKTER. Med over 80 ansatte og en omfattende portefølje af almene boliger, skole- og institutionsprojekter og erhvervsbyggerier er JJW ARKITEKTER i dag blandt landets største tegnestuer.

I løbet af de seneste år har JJW ARKITEKTER været involverede i nogle af Danmarks største renoverings- og nybyggeriprojekter indenfor den almene boligsektor. Med Ørestad Plejecenter har tegnestuen skabt et af de seneste års mest fotograferede og besøgte plejecentre, hvor begreber som hjemlighed og respekt for brugerne definerer byggeriet. På uddannelsesområdet danner Anders Holst Jensens mangeårige erfaring med skole- og institutionsbyggerier aktuelt klangbund for Skolen i Sydhavnen, Københavns Kommunes maritime og naturviden­skabe­lige profilskole, der åbner i 2015. JJW ARKITEKTER beskæftiger sig med andre ord med velfærdsarkitektur – og det forpligter, mener fødselaren.

Anders Holst Jensen mener, at arkitekter er forpligtede til at gøre sig umage – uanset om de arbejder på et kulturelt prestigeprojekt, bygger en folkeskole, renoverer et alment boligbyggeri eller er ansvarlige for tilbygningen til et plejecenter. Qua deres arbejde har arkitekter en stor indflydelse på mange menneskers liv, og i erkendelse af dette gør Anders Holst Jensen op med idéen om arkitektur som en rendyrket æstetisk disciplin. Derimod mener han, at arkitektur i ligeså høj grad er en etisk disciplin – og det er netop i krydsfeltet mellem det æstetiske og det etiske, at arkitekter har deres berettigelse. Begge aspekter vægter lige højt for de projekter, JJW ARKITEKTER er engagerede i, hvor det handler om at tage kunderne, brugerne, samarbejdspartnerne og kollegerne alvorligt og samtidig – på det æstetiske såvel som etiske plan – stå inde for det man skaber.

Anders Holst Jensen og JJW ARKITEKTER lytter, interesserer sig for brugerne og gør sig umage med at kortlægge deres behov. For at sikre at den opnåede viden også bliver integreret i arkitekturen, har tegnestuen udviklet en række dialogbaserede redskaber, hvor netop inddragelse af interessenterne er i højsædet. Ledelsesmæssigt tager Anders Holst Jensen også ansvaret på sig. I takt med at JJW ARKITEKTER udviklede sig fra en mindre tegnestue til en større arkitektvirksomhed gennemførte hele ledelsesgruppen en mini-MBA i ledelse. Både for at flytte fokus fra arkitekten til kunden, men også for at imødekomme det ansvar, man påtager sig som leder. I forbindelse organisations­udvik­lingen blev JJW ARKITEKTERs grundlag og fremtid ligeledes defineret, og i dag udgøres tegnestuens bundlinje af tre gensidigt afhængige og ligeværdige elementer: faglig kvalitet, arbejdsglæde og økonomisk konsolidering.

Anders Holst Jensen har en levende interesse for filosofi og formår på umærkelig vis at inddrage filosofiske tanker i JJW ARKITEKTERs virksomhedsdrift. Men Anders Holst Jensen er ikke alene firmaets mand – han er i høj grad også familiens. Sammen med hustruen Jane, døtrene Rikke og Tine og børnebørnene dyrker han samværet på bopælen i Vestersøhus eller i det ”arkitekttegnede” sommerhus på Sejerø. Aktivitet er et generelt nøgleord omkring Anders Holst Jensen. Han er altid på arbejde, og han er altid familiær. Han finder også tid til forskellige fysiske udfoldelser som løb, ski og cykling – i ny og næ bliver der muligvis også tid til en tur i kajak?

Idéen om at kombinere det æstetiske med det etiske har båret frugt. De seneste år har JJW ARKITEKTER oplevet en positiv ordretilgang indenfor samtlige arbejdsområder. De økonomiske nøgletal peger på, at JJW Arkitekter slår omsætningsrekord i 2014, ligesom tegnestuen i løbet af året har ansat 17 nye medarbejdere. På sin 60 års dag har Anders Holst Jensen således ingen ambitioner om at stoppe udviklingen af JJW ARKITEKTER som en robust, udviklingsorienteret og lærende arkitektvirksomhed.

22/09/14

Henter Billede