ARKITEKTERNES TOPMØDE

20. november afholdt Danske Ark ”Arkitekternes Topmøde”.

Om eftermiddagen blev der afholdt fire workshops, der hver især havde til formål at inspirere, udfordre og sætte gang i debatten om byggeriets og arkitekturens verden. Overskrifterne var ”Hvordan bliver bæredygtigt arkitektur en god forretning”, ”IKT og ydelser” og ”Arkitektur- og kulturpolitik i kommunerne”.

Fokusudvalget for forretningsudvikling havde arrangeret en workshop med overskriften ”Konkurrencer i et forretningsperspektiv” og havde inviteret Bitten Munk Warmdahl, direktør Erik Møller Arkitekter ind som oplægsholder.

Derudover holdt Anders Holst Jensen, administrerende direktør hos JJW Arkitekter, oplægget ”Konkurrencer i et forretnings­udviklingsperspektiv”, hvor han med udgangspunkt i en analyse af den politiske, økonomiske og kulturelle virkelighed udstikker overordnede retningslinjer for, hvad arkitektbranchen kan gøre for at stå stærkere i den skærpede konkurrencesituation – herunder hvordan man arbejder strategisk med konkurrencer.

I sit oplæg konkluderer Anders Holst Jensen:

“Hvis man kun har en hammer i værktøjskassen, ser man alle problemer som søm. Derfor må vi først og fremmest arbejde med vores selvforståelse som arkitekter, og diskutere om formgivningen er fagets – om ikke eneste – så dog suveræne kompetence? Ønsker vi større markedsandele må vi nødvendigvis enten arbejde med globale strategier og/eller skaffe os flere kompetencer. Både for at blive indbudt til flere konkurrencer; for at kunne besvare udbuddenes krav og ikke mindst blive i stand kunne løse en større del af de ydelser, der bliver konkurrenceudsat. Vi må spørge os selv om de, der tidligere var vores værste konkurrenter nemlig andre arkitekter, ikke snarere er vores vigtigste samarbejdspartnere? Og endelig skal vi måske tale mere om hvad vi som stand kan bidrage med end hvad vi kan få?”

 

Download Anders Holst Jensens oplæg  – ARKTOP_20_11_15_AHJ_

Læs mere om ”Arkitekternes Topmøde” på Danske Arks hjemmeside. 

 

23/11/15

Henter Billede